Stäng meddelande

Möt Botkyrkas anhörigstödjare

Två personer i en galleria, framför en roll-up där det står "Det här är Botkyrka"

Saber Mehdizadeh, anhörigsamordnare hos socialtjänsten hos Botkyrka kommun och Janina Stenlund, demenssjuksköterska och samordnare anhörigstöd hos vård- och omsorgsförvaltningen.

Var femte person i Sverige lever nära någon som behöver hjälp och stöd. Det kan vara en svårt sjuk partner, en förälder som har blivit äldre eller någon som har ett missbruk. Anhöriga gör ofta ett stort arbete, men tänker sällan på att ta hand om sig själva. Botkyrka kommun erbjuder stöd till anhöriga och nu lyfts stödet på en miniturné runtom i kommunen.

En stor del av befolkningen ger regelbundet stöd åt någon som står dem nära. Cirka 20% stöttar någon som till exempel är äldre, funktionshindrad eller har ett missbruk. Det visar en undersökning från Socialstyrelsen. Kommuner har ett uppdrag att ge stöd till dem som hjälper andra i sin närhet, ett stöd som kallas för anhörigstöd. Syftet är att öka kunskap, trygghet och livskraft.

— Anhöriga är ett fantastiskt stöd för sina närstående. Men att vara anhörig kan också innebära oro och stress. Det är viktigt att ta hand om sig själv för att orka. Därför satsar vi på stödet till anhöriga. Vi utbildar personal och vi lyfter fram våra medarbetare som jobbar med de här frågorna, säger Pia Bornevi förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Få känner till stödet

Undersökningar visar också att få känner till det stöd som kommuner ger. Därför gör Botkyrka kommuns anhörigstödjare en miniturné. Under en vecka i juni finns de vid tunnelbanor och pendeltågstationer i Botkyrka för att fånga upp behov och ge information.

—Som anhörig räknar vi inte bara nära familj. Det kan vara en kompis, en kollega eller en kusin som behöver stöd. V tror att vi kan nå många fler genom att under en period finnas  ute där människor rör sig, säger Johan Nicander, anhörigsamordnare hos Botkyrka kommun.

Möjlighet att träffa andra som förstår

Rent konkret erbjuder kommunens anhörigstöd personlig kontakt, information, föreläsningar, gruppträffar och evenemang för anhöriga. Ett exempel på en person som fått stöd är Eva, vars make nyligen fått plats på ett vård- och omsorgsboende. Janina Stenlund, demenssjuksköterska och samordnare för anhörigstöd berättar:

—Det var en lättnad, men samtidigt svårt för Eva när hennes man flyttade till äldreboendet. Allt ändrades över en dag. Vardagen hemma blev ensam och tom. Eva hade ingen att prata med om detta. Men hon fick kontakt med anhörigstödet och fick prata om sorg och ensamhet. Det betydde mycket att träffa andra som varit liknande situation och som förstod, säger Janina.

Anhörigstödet fungerar också vid akuta händelser. Ett exempel på det är en man vars fru spelat bort lönerna.

—Genom anhörigstödet fick han hjälp med kontakt med myndigheten som kunde hjälpa med det akuta ekonomiska läget. Givetvis följdes kontakten upp med långsiktigt stöd, säger Saber Mehdizadeh, anhörigsamordnare hos socialtjänsten. 

Här möter du Botkyrkas anhörigstödjare 7-14 juni

Tumba pendeltågstation: 7 juni 16.30-18.30.
Alby t-bana: 8 juni 16-18.00
Hallunda t-bana: 11 juni 16.30-18.30
Fittja t-bana: 12 juni 16.30-18.30
Tullinge t-bana: 14 juni 16.30- 18.30

Mer om stödet till anhöriga
  •  Anhörigstöd är till för dig som har en nära relation till en person som har en psykisk sjukdom, någon form av funktionsnedsättning, en långvarig sjukdom, ett missbruk, beroende eller på grund av ålder är i behov av stöd.
  • Som anhörig menas make, maka, förälder, vårdnadshavare, barn, syskon, vän, granne, kollega, mor- eller farförälder. Exempelvis kan man som barn behöva kunskap och stöd om ens mamma eller pappa har en sjukdom, funktionsnedsättning eller ett missbruk
  • . Anhörigstödet ger dig och dem i din närhet information och vägledning utifrån den situation du befinner dig i. Du kan också få stöd genom att träffa andra i samma situation, delta i föreläsningar eller på andra sätt få mera kunskaper om det som berör dig och din närstående. Anhörigstödet är kostnadsfritt.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2018