Stäng meddelande


Ledarskapsforum 2017/2018 – en lyckad satsning

 

Bild

Kerstin Jungstedt, Tor Wennerberg, Frida Skog och Ingrid Wibom under diplomeringen av kursdeltagare.

I ett samarbete mellan Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Södertälje kommun och Södertörns Brandförsvarsförbund har 46 deltagare genomgått det chefsförberedande ledarskapsprogrammet Ledarskapsforum.

Tor Wennerberg och Frida Skog, organisationskonsulter från Sandahl Partners AB, har under 10 månader haft i uppdrag att guida deltagarna under de 10 konsultledda dagarna. Deltagarna har utöver det fått hemuppgifter inom ledarskap, team- och grupprocesser. För att få insikt i och förståelse för hur det är att vara chef och ledare i den egna organisationen, har de deltagit under de verksamhetsnära dagarna som planerats och genomförts av respektive organisation. De har arbetat hårt med sin personliga utveckling och är mycket nöjda med utbildningen. Under examinationsdagen presenterade de gruppvis sina redovisningar med temat Att få och förlora makt i sin ledarroll.

Mål med utbildningen


Målet med Ledarskapsforum är att förbereda deltagarna för ett chefsuppdrag, men ingen är lovad en chefstjänst efter programmets slut. För kommunerna och för Södertörns Brandförsvarsförbund är det ett bra sätt att säkra upp kandidater inför framtiden och programmet rustar deltagarna för att klara av en chefsroll. Anna Casteberg, som innan utbildningen arbetade som controller i Botkyrka kommun är ett exempel på personer som redan under utbildningens gång gått vidare till en chefstjänst. Idag arbetar hon som tillförordnad ekonomichef på vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka kommun.

”Vi vet att en viktig rekryteringsbas för framtida chefer och ledare är våra egna medledare. Jag känner mig både glad och stolt över att vi, efter en ganska omfattande ansöknings- och urvalsprocess, lyckats välja ut 11 medledare som nu känner sig redo och vill ta ett chefs- eller ledaruppdrag”, säger Kerstin Jungstedt, HR-utvecklare och ansvarig för Ledarskapsforum i Botkyrka kommun.

För mer information om Ledarskapsforum går det bra att kontakta Kerstin Jungstedt, HR-utvecklare i Botkyrka kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2018