Stäng meddelande

Uppdaterad tidplan för fyra nya förskolor

Bild

Byggtiden för respektive förskola beräknas till cirka sju månader.

Botkyrka kommun bygger nya förskolor och först ut är Opalen, Gullvivan, Vallmon och Måsen. Under våren 2018 har projektering och förberedande markarbeten genomförts av entreprenören Lehto Sverige AB. De fyra förskolorna planeras att bli klara under 2019.

På grund av långa väntetider hos Lantmäteriet, har frågan om fastighetsbildning tagit lång tid och tidplanen är nu justerad. Ansökan om bygglov för de tre förskolorna, Opalen, Gullvivan, Vallmon är nu inskickade och handläggning pågår. Tidplanen är preliminär och beräknad utifrån att bygglovet blir godkänt i augusti 2018.

Rivning och grundarbeten

Opalen, Gullvivan, Vallmon revs under hösten 2017. Förskolan Måsen kommer att rivas under augusti/september 2018.

Grundarbeten med pålning kommer att påbörjas under september 2018. Först ut är arbeten på Opalen och Vallmon med start i september. För Gullvivan väntar kommunen fortfarande på besked från Lantmäteriet om fastighetsbildningen, förhoppningen är att kunna starta grundarbeten på Gullvivan i oktober 2018.

Förskolorna byggs som färdiga moduler

Förskolorna kommer att byggas i färdiga moduler och de kommer att börja levereras först till Opalen i oktober, sedan Vallmon med start i november och därefter Gullvivan i november (under förutsättning att lantmäteriförrättningen blir klar tidigt i höst). Upphandlingen för förskolan Måsen kommer att påbörjas under sommaren 2018.

Byggtiden för respektive förskola beräknas till cirka sju månader och därefter ska förskolegårdarna göras iordning.

Opalen och Vallmon är preliminärt klara i maj 2019, Måsen i september 2019 och Gullvivan blir klar sommaren 2020.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2018