Stäng meddelande

Från medborgare till medskapare - Botkyrka kommun i Almedalen 2018

Botkyrka kommun åker till Almedalen under parollen "Från medborgare till medskapare"

1-8 juli 2018 pågår Almedalsveckan i Visby på Gotland. Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen och Changers Hub arrangerar tillsammans en heldag i Almedalen med fokus att hitta nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar.

Med hjälp av underlag från medborgare, seminarier och demokratilabbar i Botkyrka hoppas vi kunna fånga konkreta idéer för hur vi skapar en bättre kommun. På det här sättet blir Almedalen inte en plats för att enbart berätta om vad som redan görs i kommunen, utan en plats för att lyssna och diskutera vad som behöver göras i människors vardag.

Under parollen Från medborgare till medskapare lyfter vi frågor som berör några av de största samhällsutmaningarna just nu. Vi har med oss Botkyrkabornas röster via enkätresultat och dialoger, och hoppas kunna bearbeta, diskutera och lyfta olika perspektiv med målet att hitta konkreta lösningar att föra tillbaka in i kommunen och i den politiska beslutsprocessen.

Vi ses i Almedalen!
Tid: onsdag 4 juli kl. 9-18:30
Plats: Terrassen, Donnerska huset 

Hela programmet hittar du här

9:00-9:30: Hur får vi bort skygglapparna för att tillsammans komma åt våldet?
Att förebygga våld är viktigt, både för samhället i stort och för enskilda människor som hamnar i eller utsätts för våld och kriminalitet. Hur fångar vi upp de som annars riskerar att hamna i eller utsättas för våld och kriminalitet? Vad görs konkret för att se till att ingen faller mellan stolarna?
Medverkande: Pernilla Vera, säkerhetschef, Botkyrka kommun, Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande (s), Botkyrka kommun, Mantha Kasagianni, föräldrastödsamordnare, Botkyrka kommun, Erik Åkerlund, kommunpolis, Botkyrka kommun. (Frukostseminarium)

9:30-10:00: Hur stärker vi samarbetet mellan kommun, bostadsbolag och civilsamhället?
Det räcker inte med samarbeten mellan kommunens politiker och tjänstemän, skolor och bolag, samt olika myndigheter för att stärka samhället i en positiv riktning. Civilsamhället – volontärer, små föreningar och större organisationer - har värdefull kunskap och kan göra stor skillnad för att öka sammanhållningen och driva fram en god samhällsutveckling. Det gäller att hitta arbetssätt för att kunna ta till vara den kraften. Många är medvetna om det. Många famlar efter verktygen – hur stärker vi samarbetet?
Medverkande: Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande (s), Botkyrka kommun, Astrid Kjaer Knudsen, Affärsutveckling & partnerskap, Changers Hub, Representanter Ungdomsfullmäktige, Botkyrka kommun

10:45-11:15: Social hållbarhet, hur skapar vi det konkret?
Många talar om social hållbarhet, men var är de konkreta exemplen långt från visionerna och retoriken? I Botkyrka kommun är det en verklighet och verksamhet sedan flera år tillbaka och ett av verktygen är det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen. Med en allmännyttig plan i ryggen satsar bolaget på nerskalade renoveringar av miljonprogrammet i syfte att hyresgästerna ska kunna bo kvar. Ett annat exempel är arbetsmarknads- och jämställdhetsprojektet Qvinna i Botkyrka där kvinnor i Fittja som stått långt från arbetsmarknaden får jobb och utbildning. Vad kan vi lära oss av det och går det att överföra till fler verksamheter och kommuner? Och hur påverkar arbetet med social hållbarhet sammanhållningen i samhället, integrationen, individers möjligheter till utveckling och våra barns uppväxt? Om detta handlar seminariet där det konkreta är avstampet för en bredare diskussion.
Medverkande: Inger Ashing, chef, Delegationen mot segregation, Susanne Axelsson Heldring, HR-chef, Botkyrkabyggen, Tove Samzelius, Rädda Barnen, Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande (s), Botkyrka kommun, Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen, Åsa Rundlöf, Arbetsförmedlingen, Fatima Bibi, Städare, Qvinna i Botkyrka

11:30-12:00: Vi pratar inte bara om trygghet, vi skapar den - tillsammans
Trygghet och säkerhet är frågor som diskuteras allt mer och som engagerar allmänheten och politikerna, inte minst nu i valrörelsen. I Botkyrka finns områden som många benämner som utsatta, med hög kriminalitet. Det påverkar människors vardag och det påverkar tilliten till samhällets olika institutioner. Men lokalt brottsförebyggande arbete ger resultat och väcker hopp. Det finns modeller som bevisligen ökar tryggheten och säkerheten. På seminariet presenterar Brottsförebyggande rådet hur det ser ut idag i Sverige när det gäller brottsförebyggande arbete och vilka utvecklingsbehov som finns. Representanter från bland annat polisen, kommunen och bostadsbolaget i Botkyrka kommun beskriver hur de med sina veckovisa avstämningar idogt arbetar för att hindra och förebygga kriminalitet i bland annat Fittja. Kan detta så kallade EST-arbete vara modellen för fler kommuner och vad säger politikerna?
Medverkande: Karin Svanberg, enhetschef, Bråttsförebyggande rådetAlvaro Fuentes, hållbarhetsutvecklare, Botkyrkabyggen, Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen, Pernilla Vera, säkerhetschef, Botkyrka kommun, Erik Åkerlund, kommunpolis, Botkyrka kommun, Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande (s), Botkyrka kommun, Charlotta Lundström, moderator, Botkyrkabyggen

13:00-14:00: Hur skapar vi en skola med möjlighet att lyckas för alla?
Hur kan vi tillsammans hitta konkreta lösningar på hur vi skapar en skola där alla unga har en likvärdig möjlighet att lyckas i övergången mellan skola och arbetsliv? Barn och elever i Botkyrka, liksom i många andra kommuner, berikar kommunen med språk och erfarenheter från jordens alla hörn. Skolans uppgift är att se till att alla elever har möjlighet att nå så långt som möjligt och kompensera för olika förutsättningar. Om skolan inte lyckas kompensera för elevernas olika bakgrund kommer klyftorna i samhället på sikt att öka och en växande andel unga ställs utanför arbetsmarknaden. Hur kan vi skapa konkreta lösningar för att alla unga ska ha samma möjligheter till framgång i arbetslivet?

Medverkande: Astrid Kjaer Knudsen, labbledare, Changers hub, Julia Lindh, LSU Sveriges Ungdomsorganisationer, Ewa Hollén, BO, Botkyrka kommun, Erik Nordlund, Sveriges Elevråd, Shadi Bitar, Nextory, Monica Widman-Lundmark, ABF, Anna Hedlund, Unga forskare, Ram Manalo Cornejo, Changers Hub, Elif Obeyd, Changers Hub, Mardan Nanvazade, Changers Hub, Mats Jonsson, rektor Grindtorpsskolan, Botkyrka kommun, Carina Lundström, Fastighetsbranchens Utbildningsnämnd, Botkyrka Ungdomsfullmäktige, Botkyrka kommun, Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordf. (s), Botkyrka kommun

14:30-15:30 Hur bryter vi boendesegregationen och bygger ett samhälle för alla?
Vad krävs för att människor med olika förutsättningar ska kunna efterfråga en bostad? Hur bryter vi den svenska bostadssegregationen och hur tar vi nästa steg i byggandet, 50 år efter miljonprogrammet? Det finns ett stort behov av att bygga fler bostäder i Sverige, framförallt runt och i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Hur bygger vi bostäderna så att alla kan hitta en bostad som passar dem? Tillsammans kan kommuner, byggbolag, civilsamhället och bostadsbolag hitta konkreta lösningar som kan användas för att bryta boendesegregationen och skapa ett samhälle där alla kan hitta en bostad, oavsett ålder, bakgrund och plånbok. Hur bygger vi rätt?
Medverkande: Mats Tryselius, Chef Bygg och teknik, Botkyrkabyggen, Jenny Winblad, Bonova, Joel Ahlgren, Global Utmaning, Ulla Bergström, White Arkitekter, Ram Manalo Cornejo, Changers Hub, Elif Obeyd, Changers Hub, Mardan Nanvazade, Changers Hub, Botkyrka Ungdomsfullmäktige, Botkyrka kommun, Pernilla Hallberg, Stora Sköndals Fastighetsutveckling, prodirektor och vd, Gabriel Melki, Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, Botkyrka kommun.

15:30-17:30 Medskaparmingel - idéerna från dagens demokratilabbar presenteras
Har du också en idé om hur vi skapar en skola med möjligheter att lyckas för alla eller bryter boendesegregationen? Ta chansen att lämna den till oss! Mardan underhåller med musik. Alkoholfritt mingel och snacks.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2018