Stäng meddelande

Så här arbetar vi med vattnet i Tullingeberg

Vattentornet "Kulan" i Tullingeberg. Foto: Botkyrka kommun

Onsdagen den 1 augusti 2018 gick Botkyrka kommun ut med en rekommendation att alla boende i Tullingeberg skulle koka sitt dricksvatten. Anledningen är att koliforma bakterier påträffats i vattnet.
Nu pågår ett intensivt arbete att åtgärda vattnet och ta reda på hur bakterierna hamnat i vattnet.

Botkyrka kommun tar dagliga vattenprover på dricksvattnet. Proverna analyseras vid ett laboratorium i Uppsala. Botkyrka kommun beräknar att kunna publicera de preliminära provresultaten från onsdagens prover, fredagen den 3 augusti.

Analysen av vattenproverna sker genom att man odlar bakterierna, en process som tar tid. Därför dröjer det cirka fyra dagar tills det definitiva provsvaret kommer.

Kokningsrekommendationen kvarstår

Tills vidare kvarstår rekommendationen för boende i Tullingeberg att koka vatten du ska dricka eller använda till matlagning. Som det ser ut nu, torsdag 2 augusti 2018, kommer kokningsrekommendationen att kvarstå till nästa vecka.

Botkyrka kommun följer Livsmedelsverkets rekommendationer för kokning av vatten.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här är de åtgärder VA-avdelningen arbetar med i Tullingeberg

 

Vattnet kommer från ett annat håll


Sedan onsdagen kommer vattnet i Tullingeberg från ett annat håll.

Bytet av vattnets flödesriktning går till så att man stänger en ventil och öppnar en annan ventil. Då kommer vattenflödet till Tullingeberg från ett annat håll än det gör i vanliga fall.

- Vi gjorde skiftet av flödesriktning för att få in rent och tjänligt vatten i systemet, säger Linda Evjen, VA-chef på Botkyrka kommun.

Det vatten som nu går in till Tullingeberg är enligt provtagningarna tjänligt. Det kvarstår en risk att vattnet ändå har bakterier i sig eftersom det fortfarande finns rester av det gamla vattnet i ledningen.

Ledningarna spolas


För att skynda på utbytet av vatten öppnar vi brandposter i området och låter vattnet flöda ut. Boende i Tullingeberg kan se att det ligger slangar på marken som det rinner vatten ur.

- Spolningen är ett bra sätt att snabbt få bort gammalt vatten och få in nytt vatten som är rent och tjänligt, säger Linda Evjen.

Rengöring av ”Kulan”, vattentornet i Tullingeberg


Allt vatten till Tullingeberg passerar i vanliga fall vattentornet ”Kulan”. Under onsdagen tömde och rengjorde vi ”Kulan”. Hela tornet rymmer 200 kubikmeter vatten, vilket motsvaras av cirka 1000 fyllda badkar. Allt vatten tömdes ur och insidan skrubbades ren med vatten. Därefter sköljdes tornet med rent vatten och återfylldes.

- Att tvätta ”Kulan” ren gör att vi kan utesluta att det ligger kvar vatten med bakterier, säger Linda Evjen. Innan vi tar tornet i bruk igen, ska vi säkerställa med vattenprover att vattnet är rent.

Felsökning pågår

Botkyrka kommun vill ta reda på orsaken till varför bakterierna hamnade i vattnet och utredningsarbetet fortsätter.

- Tillsammans med mina kollegor och med god hjälp av vårt nätverk inom VA-branschen, arbetar vi på med fullt fokus att ta reda på vad som hände, säger Linda Evjen. När vi är klara med orsaksutredningen kommer vi offentliggöra slutsatserna.

Informationen uppdateras

Upprepade provtagningar av vattnet i Tullingeberg sker med jämna mellanrum. När vattnet är tjänligt igen kommer information att skickas ut via SMS till berörda abonnenter och publiceras på kommunens webbplats botkyrka.se och Facebooksida.

Vissa koliforma bakterier kan orsaka magproblem. Ta kontakt med 1177 Vårdguiden om du får symptom efter att druckit kranvatten i Tullingeberg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2018