Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Elever i Botkyrka dricker mindre alkohol än elever i andra Stockholmskommuner

Elever i Botkyrka dricker mindre alkohol än elever i andra Stockholmskommuner

Bild på ungdomar.

Över 24 000 ungdomar i Stockholms län har deltagit i undersökningen.

Enligt en undersökning som presenteras av Länsstyrelsen i dag är det betydligt färre gymnasieelever i Botkyrka som använder alkohol än vad det är i genomsnitt för Stockholmskommunerna.

I dag presenterar Länsstyrelsen en sammanställning av Stockholmsenkäten, som i Botkyrka går under namnet Ungdomsenkäten. Undersökningen gäller elever i år 2 på gymnasiet samt elever i årskurs 9. Elever från 23 av 26 kommuner i Stockholms län har deltagit i undersökningen. Över 24 000 ungdomar i 341 skolor besvarade enkäten.

Bland Botkyrkas unga i gymnasiets årskurs 2 kvarstår trenden med en markant högre andel i Botkyrka som uppgett att de avstår från alkohol jämfört med genomsnittet för resterande kommuner i länet. Bland pojkarna i årskurs 9 är andelen som avstår från alkohol också högre än genomsnittet medan flickorna ligger på samma nivå som genomsnittet i länet.

Isabelle Caspersson, utredare i folkhälsa i Botkyrka kommun, kommenterar resultatet:

- Vi är glada över att den positiva trenden fortsätter. Det kan finnas flera bakomliggande orsaker. Bland annat har kommunen genomfört insatser som föräldrakvällar och spridning av en folder som uppmanar vuxna att samtala med sina barn om alkohol men även tobak och andra droger. Andra projekt och fritidsaktiviteter som kommunen ordnar kan också bidra till resultatet.

Även andelen elever som säger att de storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden är lägre i Botkyrka jämfört med genomsnittet i undersökningen.

När det gäller hur många ungdomar som säger sig använda tobak och narkotika är resultaten för Botkyrka något mer varierande i förhållande till genomsnittet för undersökningen.

Mer information om enkäten
I Botkyrka uppger 48 procent av pojkarna i gymnasiets årskurs 2 att de inte dricker alkohol, vilket är en högre andel jämfört med genomsnittet för länet som ligger på 34 procent. Bland flickorna avstår 41 procent från alkohol, vilket kan jämföras med länets genomsnitt på 29 procent.

I årskurs 9 är det 73 procent av pojkarna och 59 procent av flickorna som svarar att de inte dricker alkohol. Motsvarande andel i länet är 66 procent bland pojkar och 59 procent bland flickor.

Undersökningen bygger på enkäter med frågor som rör ungdomars vanor kring alkohol, tobak och andra droger, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykiska hälsa, föräldrarelationer med mera. Undersökningen genomförs vartannat år.

Under hösten kommer resterande resultat av undersökningen, som innehåller bland annat stadsdelsresultat. Senare i höst släpps en rapport med analys av resultaten.

Mer information om Stockholmsenkäten och resultaten hittar du på Länsstyrelsens webbplats
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/social-hallbarhet/andt-forebyggande-arbete.htmllänk till annan webbplats

Mer information om Botkyrkas folkhälsoarbete
Mer information om Botkyrkas folkhälsoarbete hittar du på https://www.botkyrka.se/kommun--politik/hallbar-utveckling-och-manskliga-rattigheter/folkhalsa.htmllänk till annan webbplats.

Tips till dig som är förälder och mer fakta finns hittar du på https://www.botkyrka.se/drogfaktalänk till annan webbplats

Har du frågor?
Kontakta Isabelle Caspersson, utredare i folkhälsa i Botkyrka kommun.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2018