Stäng meddelande

Valet och den nya mandatperioden i kommunen

– vad händer nu?

Man som står i ett grönt röstbås i vallokal för att lägga i en valsedel i ett valkuvert.

Kommunen är nu klar med den preliminära sammanräkningen av rösterna i kommunvalet. Just nu pågår slutsammanräkning av rösterna hos Länsstyrelsen, vilket betyder att vi kan vänta det slutgiltiga resultatet tidigast under nästa vecka.

I slutsammanräkningen kommer Länsstyrelsen även räkna alla de personkryss som gjorts i valen till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Slutsammanräkningen för riksdagsvalet beräknas blir klar på söndagen den 16 september. Besök valmyndighetens webbsida för att följa slutsammanräkningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När rösterna är färdigräknade fördelar Länsstyrelsen mandaten i kommunfullmäktige, 75 stycken, till kandidaterna inom de olika partierna. Partierna förhandlar därefter om hur man ska samverka och vilka partier som ska styra under den kommande mandatperioden. Den nya mandatperioden börjar den 15 oktober för kommunfullmäktige.

Så snart förhandlingarna är avslutade nominerar partierna sina kandidater till nämnder, styrelser och andra politiska organ i kommunen. Detta sker löpande under hösten. Vissa organ så som kommunstyrelsen, valberedningen och krisledningsnämnden tillträder redan under hösten. De olika nämnder som har till uppgift att föra den politiska ledningen inom ett speciellt kommunalt område, till exempel utbildning, kultur eller samhällsbyggnad, tillträder från och med 1 januari 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2018