Stäng meddelande

Kommunen får pris för det våldsförebyggande arbetet

Bild från prisutdelningen. Flera personer står på en scen. I bakgrunden en skylt med orden "Kvinnofridspriset 2018 tilldelas sektionen för förebyggande arbete Botkyrka kommun"

Priset togs emot av bland andra sektionschef Robin Glad, representant från polisen och unga mentorer från MVP-programmet.

Den 23 november tog Botkyrka kommun emot Kvinnofridspriset 2018. Priset delas ut av operation Kvinnofrid till en verksamhet som har bidragit med att stärka samverkan inom våldsområdet.

- Jag är stolt och hedrad. Det här är inte en fråga som en myndighet eller aktör kan lösa på egen hand. I Botkyrka har vi lyckats hitta flera nycklar till framgång för att nå resultat. Den främsta nyckeln är nog att vi har arbetat tillsammans med de andra aktörerna från början, säger Robin Glad, biträdande sektionschef på sektionen för förebyggande arbete.

Botkyrka kommun arbetar våldsförebyggande från flera perspektiv. Bland annat arbetar kommunen med ett ledarskapsprogram på högstadiet, Mentors in Violence Prevention (MVP), där unga lär sig bli aktiva förebilder. I de yngre årskurserna arbetar kommunen enligt metoden Tåget. Dessutom har kommunen även tagit fram en digital annonskampanj med syfte att öka medvetenheten om det våldsförebyggande arbetet.

- Att vårt arbete uppmärksammas genom priset är så klart väldigt roligt. Men det som främst visar på resultat är att arbetet är pågående och fungerar. Vi är många som behöver bli engagerade för att göra skillnad, säger Robin Glad.

Motiveringen för kvinnofridspriset 2018 lyder:
”Med utgångspunkt i att våld är en gemensam fråga för hela samhället har denna verksamhet, genom nära samverkan mellan framförallt socialtjänst, polis, räddningstjänst och skola, lyckats få till stånd ett sammanhållet och långsiktigt våldsförebyggande arbete i hela kommunen.

Genom att implementera det våldsförebyggande arbetet i ordinarie verksamhet och tidigt involvera berörd personal samt barn och unga i förändringsprocessen har arbetet gett resultat.

Kommunen har bevisat att när flera aktörer går samman och samverkar mot en gemensam vision kan verklig förändring komma till stånd. En förändring som bidraget till att skapa en tryggare miljö inom flera arenor i barn och ungas liv.”

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2018