Stäng meddelande

Botkyrka tar ledartröjan för det interkulturella arbetet i Sverige

Mörkhårig kvinna ler mot kameran

Vårt interkulturella fokus har lett till fler möten mellan människor.

Botkyrka kommun tar nu ledartröjan i att driva det svenska nätverket för interkulturella städer, ICC Sverige, som startar idag. Målet är att stödja svenska kommuner att jobba för en interkulturell samhällsutveckling. Det vill säga att kommuner skapar möten där ömsesidig förståelse uppstår mellan människor och grupper.

– Segregation och utanförskap är stora utmaningar som vi tillsammans ska ta tag i. Ett nätverk av städer som arbetar målmedvetet och konstruktivt med ett interkulturellt fokus har aldrig varit viktigare. Vi behöver alla vara nytänkande och kreativa för att tillsammans skapa gemenskap och motverka utanförskap och segregation, säger Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande (s).

I Botkyrka har vi sett att vårt interkulturella fokus har lett till fler möten mellan människor. Vår biblioteksverksamhet, vårt näringslivsarbete och hur vi tänker när vi bygger våra stadsdelar är några exempel på det.

Malmö, Uppsala, Umeå och Örebro är exempel på några kommuner som är på väg in i nätverket eller visat intresse av att ansluta sig. Som medlem i det svenska ICC-nätverket åtar sig kommuner att arbeta för interkulturell integration. Det innebär ett aktivt arbete för att ta steget från en mångkulturell syn på integration till en interkulturell. Det betyder att integrationen inte ska stanna vid att vi lever sida vid sida. Interkultur bygger också på att mötas och samarbeta mellan både individer och grupper.

Mer om nätverket

Det svenska nätverket för interkulturella städer är ett initiativ som har formats med stöd av Europarådets nätverk Intercultural Cities, ICC. Det svenska nätverket går i linje med Europarådets vision om en interkulturell samhällsutveckling som främjar jämlikhet, delaktighet och inkludering och som motverkar diskriminering. ICC Sverige kommer i ett första steg att ledas av den nationella föreningen Unesco LUCS.

Om Unesco Lucs

Unesco LUCS står lokalt Unescocenter för samverkan. Grundarna är tre svenska kommuner – Botkyrka, Eskilstuna och Malmö. Unesco LUCS har sitt ursprung i samarbetet inom European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) som etablerades 2004 på initiativ av Unesco.

Verksamheten verkar för att skapa hållbara platser som präglas av social jämlikhet och lika rättigheter och möjligheter för alla. Målet är att få fram hållbara lösningar som kan spridas inom landet till de egna aktörerna i LUCS och tillbaka till Unesco som inspiration till en samhällsutveckling nationellt och internationellt utifrån LUCS syfte. Unesco LUCS kansli är placerat vid Mångkulturellt centrum (MKC) i Fittja.

Bakgrund Intercultural Cities, ICC

21 januari 2015 antog Europarådets Ministerråd en ny Soft European Law (CM 2015/1) om interkulturell integration med stöd av det pilotarbete som genomförts av 21 europeiska städer. Sedan lagen antogs har ytterligare drygt 100 städer runtom i Europa och världen anslutit sig för att få stöd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2018