Stäng meddelande

Botkyrkabor i daglig verksamhet får höjd habiliteringersättning

HAB-ersättningen till Botkyrkabor i daglig verksamhet höjs med 3 kronor, från 7 till 10 kronor i timmen. Det har arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutat. Ersättningen gäller från 1 januari 2018 och betalas ut retroaktivt i december.

I november tog politikerna i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslut om att habiliteringsersättningen (HAB) höjs från 7 till 10 kronor för alla Botkyrkabor i daglig verksamhet. Ersättningen betalas ut retroaktivt till alla i december månad. Det nya beloppet gäller från 1 januari 2018 och framåt.

Extra julersättning

Utöver den höjda HAB-ersättningen har Botkyrka kommun under 2018 fått extra statliga medel för att öka ersättningen till dem som deltar i daglig verksamhet, totalt 3,3 miljoner kronor. Dessa fördelas på höjningen av den ordinarie ersättningen från 2018 och framåt, men också i en engångsutbetalning till alla deltagare i december 2018.

Varje år får deltagarna en extra utbetalning, den så kallade julersättningen. Den brukar ligga på 750 kronor per deltagare och år, men i år får varje deltagare istället 6780 kr. Beloppet är jämt fördelat på alla deltagare, oavsett antal timmar de deltagit eller arbetat i de olika dagliga verksamheterna.

Vi har varit helt eniga i nämnden om att ta emot statsbidraget så att det kan komma deltagarna i vår dagliga verksamhet till del. Extra roligt är att deltagarna nu får en extra utbetalning till jul och att deras vanliga HAB-ersättning även för framtiden höjs med 3 kr per timma, säger Marcus Ekman (S), ordförande i nämnden.

För mer information kan du kontakta Nanette Larsson på 070-181 92 71 eller på Nanette.larsson@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2018