Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Medborgare med funktionsnedsättning nöjda med stödet från Botkyrka kommun

Medborgare med funktionsnedsättning nöjda med stödet från Botkyrka kommun

Medborgare med funktionsnedsättning är nöjda med stödet från Botkyrka kommun. Det visar resultatet från SKL:s undersökning inom funktionsnedsättningsomsorgen. Resultatet har förbättrats och är inom flera områden bättre än riket. Ett område där kommunen ökar är inom självbestämmande.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför varje år en nationell brukarundersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. I mitten av december presenterades resultatet för 2018. Undersökningen genomförs inom gruppboende, serviceboende och bland personer som har boendestöd. I år omfattas även personlig assistans av undersökningen.

—Vi är glada över förbättrade resultat. Vi är på rätt väg och det är särskilt fint att medborgarna tycker att de får bestämma om saker som är viktiga för dem. Du som får stöd av Botkyrka kommun ska vara delaktig och kunna påverka vardagen och omsorgen, säger Pia Bornevi, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen.

Självbestämmandet ökar

Att stärka självbestämmandet handlar bland annat om att planera målet med stödet tillsammans, att skapa former för inflytande och kommunikation. Arbetet ger resultat; Botkyrka kommun både ökar och är bättre än riksgenomsnittet inom självbestämmande.

—Otroligt glädjande att medborgarna upplever att deras självbestämmande i omsorgen ökar. Det har varit ett målmedvetet arbete som möjliggör att individen får frihet över sin vardag och är mer delaktig i samhället, säger Tuva Lund (s) ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Stora förbättringar inom boendestöd

Inom boendestödet ökar resultatet kraftigt jämfört med förra året. I år är till exempel 80 procent nöjda med bemötandet, jämfört med 57 procent förra året. Även självbestämmande och tillgänglighet ökar inom boendestödet.

—Vi har tillsammans med medborgarna utformat ett arbetssätt som främjar ett aktivt och självständigt liv. När vi har medborgarens fokus får vi resultat som ger nöjda medborgare, säger Pia Bornevi.

Personlig assistans i nivå med eller bättre än riket

Resultatet inom personlig assistans är i nivå med riket, och på vissa områden bättre än resten av landet. 77 procent är nöjda med sitt självbestämmande, jämfört med 54 procent i resten av landet. Även tillgängligheten är bättre än riket.

Resultatet del av att utveckla verksamheten

Brukarundersökningar är viktiga instrument för kommunen. Resultaten används för att utveckla stödet, så att fler medborgare blir nöjda. Servicebostad är ett område där resultaten sjunker.

—Utifrån resultatet tar vi fram handlingsplaner för att förbättra stödet. Ett arbete som självklart inkluderar medborgarna, säger Petra Oxonius, verksamhetschef funktionsnedsättningsomsorgen.

Bemötande är ett område som kommunen fortsätter att stärka.

—Här pågår redan ett arbete utifrån Botkyrka kommuns värdegrund. På alla enheter för vi dialog om hur vi möter medborgarens behov. Det handlar om att på bästa sätt stötta våra medborgare att leva ett självständigt liv, säger Pia Bornevi.

Faktaruta:

  • Undersökningen genomfördes under hösten 2018 och presenterades den 14 december. Medborgare med stöd inom gruppbostad, servicebostad, boendestöd och personlig assistans omfattades av undersökningen.
  • Svarsfrekvensen är 77 procent inom gruppbostad, 53 procent inom servicebostad, 65 procent inom boendestöd och 42 procent inom personlig assistans.
  • Frågorna kunde besvaras på vanlig pappersenkät eller på läsplatta genom bildstödsverktyget Pict-O-Stat.
  • Undersökningen mäter medborgarnas nöjdhet och kretsar kring självbestämmande, bemötande, trygghet och tillgänglighet.
  • Svarsfrekvensen i Botkyrka kommun är 40 procent för boendestöd, 56 för serviceboende och 60 procent för gruppboende.
  • Samtliga resultat finns tillgängliga i kommun- och landstingsdatabasen Koladalänk till annan webbplats.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2018