Stäng meddelande

Botkyrka arbetar för värdigt flyktingmottagande

Botkyrka kommun har sedan i juni drivit ett pilotprojekt som utvärderar hur kommunen arbetar med flyktingmottagande. Något som utmärker projektet är att utgångspunkten handlar om mänskliga rättigheter, menar Lumnije Mehmeti, utvecklingsledare jämlikhet på Botkyrka kommun.

- Vi gör redan ett bra jobb med flyktingmottagande. Nu undersöker vi det utifrån perspektivet mänskliga rättigheter och ser om det håller, säger Lumnije Mehmeti.

Botkyrka kommun har ett relativt omfattande flyktingmottagande. Enligt Lumnije Mehmeti är utmaningarna för komplexa och för geografiskt stora för att en kommun ensam ska lösa dem. Därför görs detta arbete som en Unesco LUCS-pilot. Unesco LUCS är en nationell organisation som grundar sitt arbete på samverkan mellan civilsamhället, forskning och det offentliga.

- Vi vill se hur Botkyrka kan vara ett föredöme och vässa arbetet med mottagande och integration. Bland annat har våra politiker verkligen tagit fasta på begreppet ”värdigt” när det gäller flyktingmottagande, säger Lumnije Mehmeti.

Unesco-pilotprojektet är nu halvvägs igenom sin projekttid. Enligt Lumnije Mehmeti kan det mynna ut i mer kunskap men också utvecklade arbetssätt hos kommunen. Bland annat kommer projektets resultat att spela in i kommunens pågående arbete för ett jämlikt Botkyrka.

- Något som vi redan ser att vi kan behöva utveckla är att vi inte arbetar med alla som bor i Botkyrka idag. Kommunen arbetar idag inte med personer som befinner sig i en asylprocess, men som bor i Botkyrka i lägenheter som hyrs av Migrationsverket. Det betyder att det finns människor bland oss som vi idag inte ser. De skulle kunna få en bättre inkludering i samhället om olika möjligheter fanns tillgängliga även under väntan i asylprocess. En av frågorna vi har att ta ställning till är om det agerandet är värdigt och interkulturellt, säger Lumnije Mehmeti.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2018