Stäng meddelande

Sällsynta järnåldersgravar i Grödinge

I samband med att det kommunala vattenledningsnätet byggs ut har cirka 40 gravar hittats vid Grödinge kyrka. Från börjar misstänkte arkeologerna att det var en boplats som skulle grävas ut, men det visade sig vara en gravplats.

Fynden uppskattas vara från romersk järnålder (1 – 400 år e.Kr.) men Reidar Magnusson, projektledare och arkeolog, tror att gravarna eventuellt kan vara ännu äldre. Genom att undersöka marken runt och under stenkonstruktionerna har arkeologerna hittat ben från människor och rester av föremål. Det som utmärker gravarna vid Grödinge kyrka är att det också har rests pålar på gravarna, något som är mycket ovanligt.

Jag har aldrig sett liknande gravar som är markerade på det viset, säger Reidar Magnusson. Vi vet inte varför människorna gjorde så men det är därför vi först trodde att vi hade hittat en boplats.

Kremerades innan jordfästningen

Nästan alla kroppar har blivit kremerade innan de begravdes. Innan benen grävdes ner tvättades de rena från aska. Många fick också med sig gåvor i graven. Arkeologerna har hittat rester av harts, en slags kåda, som användes för täta träkärl som människorna fick med sig. I kärlen kunde det till exempel finnas korngröt eller annan mat.

Att personerna fick gåvor med sig kan visa att det fanns en föreställning om ett liv efter detta och i vissa fall vilken status en människa hade, säger Reidar Magnusson.

Bild på Reidar i varselkläder

Reidar Magnusson, projektledare och arkeolog

Just nu diskuterar arkeologerna med kyrkan om att ha en föreläsning om grävningen. Den kommer i så fall bli av till sommaren när analyser av benmaterialet och dateringar har blivit klara.

Mer om Botkyrkas historia

Åsa Anderljung arbetar som kultursamordnare i Botkyrka kommun. Genom att anordna bland annat evenemang och bussturer tillsammans med andra aktörer kan kommunen erbjuda skolklasser och allmänheten att ta del av Botkyrkas spännande kulturhistoria. Åsa Anderljung hoppas att kunskapen om platsen Botkyrka ska hållas levade genom människorna som bor här idag.

Jag tror kunskap om hur det var förr gör att människor känner sig hemma. Vi delar den här platsen tillsammans och lånar den av framtida generationer, säger hon.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2019