Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Omfattande åtgärder vidtas med anledning av situationen på Storvretskolan

Omfattande åtgärder vidtas med anledning av situationen på Storvretskolan

I onsdags meddelade Skolinspektionen att man fattat beslut om att vidta särskilda åtgärder eftersom myndigheten anser att det finns allvarliga brister på Storvretskolan i Botkyrka kommun. Bristerna har påtalats av Skolinspektionen vid flera tillfällen men de åtgärder som kommunen vidtagit har inte varit tillräckliga. Med anledning av detta har utbildningsdirektören i dag fattat beslut om ett omfattande åtgärdspaket.

Skälet till att utbildningsdirektören fattat dessa beslut är dels att säkerställa att bristerna på Storvretskolan åtgärdas så snabbt som möjligt, dels att förhindra att en liknande situation uppstår igen.

– För elevernas skull är det viktigt att säkerställa att vi kommer tillrätta med problemen så fort som möjligt. Därför vidtar vi en rad åtgärder omedelbart. Vi kommer också att samarbeta med Skolverket och Skolinspektionen för att ta reda på om det behövs ytterligare åtgärder framöver, säger Mikael Caiman Larsson, utbildningsdirektör i Botkyrka kommun.

Åtgärdspaketet innebär bland annat att:

  • omfattande förändringar kommer att ske när det gäller hur utbildningsförvaltningen arbetar för att följa upp skolornas arbete och säkra kvaliteten i verksamheterna
  • en ny funktion inrättas med uppgift att följa upp och säkerställa att brister alltid hanteras tillfredsställande i alla kommunens skolor för att komplettera ordinarie kvalitetsarbete
  • Storvretskolan kommer att få en ny rektor som i sin tur får en ny grundskolechef
  • i samarbete med Skolverket kommer vi att vidta åtgärder för att utveckla utbildningsförvaltningens ledning och styrning

– Vi ser mycket allvarligt på Skolinspektionens beslut och bristerna på Storvretskolan. En rad åtgärder har vidtagits men de har inte haft tillräcklig effekt. Samtidigt är det viktigt att påpeka att de flesta skolorna i Botkyrka fungerar bra. Det finns andra skolor i Botkyrka där Skolinspektionen påtalat brister, och dessa åtgärdas i normalfallet på ett tillfredsställande sätt. Därför är det angeläget att vi gör förändringar som säkerställer att avvikelser alltid fångas upp på alla våra skolor och åtgärdas så fort som möjligt. Den regelbundna avstämningen med politiken kommer också att bli tätare, säger Mikael Caiman Larsson.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2019