Stäng meddelande

Fler nöjda med mötet med kommunens biståndshandläggare

Två personer som sitter vid ett bord och samtalar

Ett förbättrat resultat. Fler medborgare är nöjda med kontakterna med handläggare inom vård och omsorg.

Lättare att komma i kontakt med handläggarna. Fler som känner att de får beskriva sin situation med egna ord. Botkyrka kommuns undersökning av mötet med biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen visar ett förbättrat resultat.
— Som medborgare ska du vara delaktig och alltid få ett gott bemötande. Resultatet visar att vi är på rätt väg i arbetet med fler nöjda medborgare, säger Pia Bornevi, omsorgsdirektör för vård- och omsorgsförvaltningen.

Varje år genomför Botkyrka kommun en undersökning om upplevelsen av mötet med handläggare på vård- och omsorgsförvaltningen. Biståndshandläggarna utreder ansökningar om stöd inom äldre- och funktionsnedsättningsomsorgen enligt LSS och Socialtjänstlagen.

Vård- och omsorgsförvaltningen har under flera år arbetat långsiktigt för att utveckla och förbättra myndighetsutövningen. Resultatet från brukarundersökningen visar att många av de satsningar ger effekt.

— Det är glädjande för mig att satsningarna på Myndighet ger effekt. För mig är det viktigaste uppdraget att Botkyrkaborna är nöjda med kommunens verksamhet. Nu gäller det att vi håller i vårt arbete för att nöjdheten ska öka ytterligare framöver, säger Tuva Lund (s) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Delaktighet grunden för en bra bedömning

Inom funktionsnedsättningsomsorgen (stöd enligt LSS) är resultatet bättre eller mycket bättre i de flesta frågor. Fler tycker att de får beskriva sin situation och vad de behöver hjälp med.

— Mötet med biståndshandläggaren ska vara anpassat efter dina behov. Att vara delaktig vid mötet och själv få beskriva sin situation är grunden för en bra bedömning. Vi har jobbat mycket med hur vi för samtalen och försöker se till att alla är delaktiga, säger Jenny Torpman-Fredriksson, myndighetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Tillgängligheten viktig för medborgarna

Inom äldreomsorgen (stöd enligt Socialtjänsten) upplever fler att det är lätt att komma i kontakt med handläggarna.
— Vi har arbetat med att det ska vara lättare att komma i kontakt med en handläggare och få svar på sina frågor. Vi vet att tillgängligheten är viktig för medborgarna, och vi kommer att fortsätta stärka den, säger Jenny Torpman-Fredriksson.

Fler ska vara nöjda

Medborgarnas åsikter är viktiga för att förbättra verksamheten. Utifrån resultatet är bemötande och synpunktshantering områden som myndighetens handläggare kommer att arbeta vidare med.

—Som medborgare ska du vara trygg med att få det stöd du har rätt till. Vi vill att ännu fler ska vara nöjda med mötet med handläggarna. Just nu genomför vi en utbildningsatsning i bemötande och delaktighet utifrån Botkyrka kommuns värdegrund, säger Pia Bornevi. 

Mer om undersökningen
  • Undersökningen genomfördes på uppdrag av Botkyrka kommun och pågick under september och oktober 2018.
  • 1086 personer omfattades av undersökningen som bestod av två delar, myndighetsutövning över 65 år (stöd enligt socialtjänstlagen) och myndighetsutövning under 65 år (stöd enligt LSS).
  • Inom myndighetsutövning över 65 år svarade 60,8 procent på undersökningen. Inom myndighetsutövning under 65 år svarade 41,2 procent på undersökningen.
  • Undersökningen kunde besvaras på papper eller på webben och på svenska, engelska, finska, spanska och arabiska.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2019