Stäng meddelande

Socialtjänsten organiserar om med fokus på medborgaren

Marie Lundqvist

Marie Lundqvist, socialdirektör

Från och med 1 mars har socialtjänsten i Botkyrka en ny organisation. Den är uppdelad i två områden: barn- och vuxenspåret. I och med det byter socialtjänsten också arbetssätt. Många enheter byter namn och verksamheterna flyttas i högre grad till Tumba.

- Vi har sett att vi behöver arbeta närmare varandra i socialtjänsten, vi behöver riva stuprören. Det gäller både de som jobbar med utredning och de som jobbar med behandling. Förhoppningen är att den som behöver stöd av oss ska träffa färre handläggare och slippa resa över kommunen för att träffa sina olika kontakter, säger Marie Lundqvist, socialdirektör.

Marie Lundqvist tror att närheten mellan olika yrkesgrupper inom socialtjänsten kommer att gynna både medborgare och personal.

- Den nya organisationen är till för medborgarnas nytta snarare än för organisationens. Vi har varit ambitiösa och är tidigt ute med den här typen av organisationsform bland svenska kommuner, säger Marie Lundqvist.

Flytten sker första helgen i mars, då vissa enheter kommer att hålla stängt några dagar. De som idag har en kontakt hos socialtjänsten får mer information i och med sitt ärende.

Den nya organisationen har arbetats fram under två år i nära samarbete med de anställda. Omorganisationen inleddes med en extern översyn av organisationen, men till skillnad från många andra har Botkyrka kommun valt att inte hyra in konsulter för att genomföra projektet.

- Vi har rekryterat våra projektledare internt, dels för att ta tillvara de kompetenser vi redan har, dels för att vi tror att de anställda som möter medborgarna varje dag är bäst lämpade att forma organisationen för att svara upp till de behov vi är här för att möta, säger Marie Lundqvist.

Marie Lundqvist är nöjd med resultatet. De medborgare som söker stöd i framtiden kommer att mötas av en bättre organiserad socialtjänst, tror Marie Lundqvist. I den nya organisationen kommer exempelvisden som söker stöd som vuxen att komma till en enda mottagning, inte som idag, då det finns tre vägar in.

Men Marie Lundqvist understryker att den nya organisationen inte är färdig i och med att den sjösätts.

- Vi är ju inte klara första mars. Vi ska fortsätta jobba med hur vi kan samarbeta, ge service och förbättra vår verksamhet så att den passar Botkyrkaborna bättre.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019