Störningsinformation:
Problem med felanmälan via app
Dölj meddelande
Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Utbildningsnämnden skickar tillbaka förslag om stängning av förskolor i Botkyrka

Utbildningsnämnden skickar tillbaka förslag om stängning av förskolor i Botkyrka

Tisdagen den 12 mars sammanträdde politiker i utbildningsnämnden i Botkyrka för att fatta beslut om förslag till omorganisation av förskolor i Botkyrka. Vårdnadshavare som var på plats framförde synpunkter om brist på information om förslaget. Nämnden fattade beslut om att återremittera förslaget tillbaka till utbildningsförvaltningen med hänvisning till att förslaget behöver kompletteras. Utbildningsförvaltningen konstaterar också att kommunikationen inför beslutet inte varit tillräcklig.

Bakgrunden till förslaget att stänga förskolor är att utbildningsnämnden vill lägga så mycket som möjligt av förskolans pengar på barn och personal. Därför ser kommunen regelbundet över sina lokalkostnader. Förslaget innebär att barn i de förskolor som föreslås slås samman eller stängas ner får placering på annan förskola i kommunen.

De förskolor som berörs är: Lysmasken i Fittja, Myrstacken i Tullinge och Blåsippan i Norsborg.

Utbildningsnämnden väntar nu med att fatta beslut till nästa sammanträde. Utifrån de synpunkter som inkommit från flera håll har nu utbildningsförvaltningen möjlighet att komplettera förslaget och förbättra kommunikationen, bland annat genom dialog med vårdnadshavarna i planerade samrådsmöten.

Vi beklagar att vårdnadshavare inte fått den kommunikation som vi i efterhand ser behövts. Vi kommer att framöver se över hur vi kommunicerar inför att förslag ska läggas fram i nämnd, säger Christina Carlsson, Verksamhetschef förskola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2019