Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Vite för Brunnaskolan på grund av tidigare brister

Skolinspektionen har sedan tidigare begärt att Brunnaskolan i Botkyrka ska betala vite på grund av brister i verksamheten. Skolinspektionen beslutade den 21 september 2018 att dessa är åtgärdade men har valt att följa upp hantering av tidigare brister och ansökte därför om utdömande av vite hos förvaltningsrätten. Denna har den 13 mars 2019 utdömt ett vite för Brunnaskolan som uppgår till 300 000 kronor för Botkyrka kommun att betala.

Utdömande av vitet för Brunnaskolan gäller uppföljning av ett tidigare beslut från Skolinspektion daterat i mars 2017. Skolinspektionen ansökte om utdömande av vite den 27 februari 2018. Förvaltningsrätten har nu i mars 2019 handlagt ärendet och fattat beslut om att Botkyrka kommun ska betala vite om 300 000 kronor.

Förvaltningsrätten fattar beslut baserat på hur situationen såg ut i februari 2018 då Skolinspektionen ansökte om utdömande av vite. Vid den här tidpunkten arbetade skolan fortfarande med att rätta till alla brister. Skolinspektionen ansåg då att skolan har vidtagit åtgärder men att de inte var tillräckliga.

Senare under 2018 gjorde Skolinspektionen en uppföljning av tillsynen och tog då beslut om att alla brister var avhjälpta. Därmed har skolan ett så kallat ”grönt ljus” sedan september 2018.

Utbildningsförvaltningen har tre veckor på sig att ta ställning till om att överklaga förvaltningsrättens beslut om utdömande av vitet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2019