Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Unga 16-19 år, vad händer nu?

Två nya aktivitetshus, mer stöd till unga som inte jobbar eller studerar, fler schemalagda aktiviteter med studie- och jobbprofil och större resurser till våldsförebyggande arbete. Just nu planerar vi verksamheten för unga 16-19 år efter att mötesplatserna stänger 31 mars.

Kommunstyrelsen i Botkyrka beslutade i oktober 2018 om ett nytt fokus i verksamheten för unga vuxna. Förändringen är en del i att Botkyrkas ungdomsgaranti ska nå ut till alla ungdomar. Ungdomsgarantin innebär att alla unga ska få stöd att komma i studier, jobb eller praktik. Den nya inriktningen ska fokusera på unga 16-19 år.

Vilka aktiviteter finns för unga nu?

Just nu jobbar vi med att ta fram de nya aktiviteterna för unga som är mellan 16-19 år. Inom perioden mellan att mötesplatserna stänger och att de nya aktiviteterna är igång kommer föreningslivet och kommunen att förstärka sina befintliga, och smygstarta de nya verksamheterna för unga 16-19 år. Det kommer att finnas idrotts-, kultur-, demokrati-, studie- och arbetsförberedande aktiviteter.

Tanken är att de nya verksamheterna ska vara igång ordentligt i höst.

Läs mer via den här länken: www.botkyrka.se/ung

Två aktivitetshus och ett föreningshus

Två aktivitetshus kommer att startas där verksamhet för unga 16-19 år kommer att finnas. Det ena aktivitetshuset är på Albys hjärta och den andra kommer att vara i Tumba/Storvreten, plats är ännu ej bestämd. Aktivitetshusen kommer erbjuda schemalagda aktiviteter inom idrott, kultur, demokrati, studier och arbetsliv. Aktivitetshusen kommer att samverka med flera kommunala verksamheter, föreningslivet och näringslivet. Föreningslivet kommer kunna fortsätta att hyra möteslokaler.

Det stöd som kommunen kommer att erbjuda unga 16-19 år som varken studerar eller arbetar är studie- och yrkesvägledning, motiverande coachning, hjälp till att hitta praktik eller stöd i jobbsökande. Kommunens våldsförebyggande arbete kommer också att stärkas för att bättre arbeta med unga som av olika skäl inte mår bra eller lever ett riskfyllt liv.

Har ni frågor och idéer, kontakta Raymond Peroti, processledare för aktivitetshusen: raymond.peroti@botkyrka.se

Just nu utreds också möjligheten att göra Ungdomens hus i Fittja till en föreningsdriven mötesplats, mer om det nedan.

Vad händer med Albys hjärta nu?

Delar av Albys hjärta kommer att vara stängt för att byggas om mellan 1 april-30 sept 2019. I höst kommer den nya verksamheten för unga 16-19 år i Albys hjärta att starta. Ombyggnationen sker på entréplan och plan 3. Mer information om detta nya aktivitetshus finns nedan på frågan om framtiden. Fritidsklubben och fritidsgården på Albys hjärta, som drivs av ABF Botkyrka-Salem, kommer att fortsätta sin verksamhet som vanligt i huset.

Vad händer med Fittja Ungdomens hus nu?

Fittja Ungdomens hus kommer att stänga 31 mars. Föreningen Changers Hub har fått i uppdrag att under våren utreda intresset bland Fittjabor och det lokala föreningslivet att starta en föreningsdriven mötesplats i lokalerna. Hur träningsanläggningen på nedre plan ska drivas och utvecklas kommer att vara en del av utredningen. Den nya verksamheten kommer att kunna starta efter att utredningen är klar. Har du tankar och idéer om mötesplatsen, kontakta Victoria Escobar, ansvarig på Changers Hub: victoria@changershub.se.

Vad händer med mötesplatsen för unga vuxna i Storvreten nu?

Den del av Musikhuset Lagret i Storvreten, som har använts av unga vuxna-verksamheten återgår till Lagret. Fritidsklubben och fritidsgården kommer efter sommaren att flytta sin verksamhet till Storvretsskolan. Vad som sker med Musikhuset Lagrets befintliga lokaler är under utredning.

Vart kan unga som är äldre än 19 år vända sig?

För dig som är mellan 16-29 år kommer det finnas coachning för studier och jobb, i enskilda samtal och i gruppaktiviteter. Specialutbildade coacher, studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och jobbmatchare kan hjälpa dig att komma vidare. För mer information, kontakta Fayyad Assali, enhetschef Jobbcenter: fayyad.assali@botkyrka.se.

Det våldspreventiva arbetet kommer också att stärkas. Vi håller just nu på att planera för detta.

Stöd till unga över 18 år som av olika skäl inte mår bra eller lever ett riskfyllt liv finns att söka genom:
- ungdomsmottagningen (12 – 22 år) på telefon 08-530 613 57.
- rådgivningstelefonen för missbruk, på telefon 0727- 03 79 90. Telefonen är bemannad vardagar klockan 9-10 och 13-14.
- du som är 18 år eller äldre kan alltid ringa till mottagning vuxen via Kontaktcenter, 08-530 61 00.

Här hittar du info för unga under 18 år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2019