Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Eleverna vid Botkyrkas gymnasieskolor fortsätter leverera

Stolt tjej på barn- och fritidsprogrammet fotograferad i underifrånperspektiv.

Foto: Tobias Fischer

Det går bättre och bättre för eleverna vid Botkyrkas kommunala gymnasieskolor. Det visar statistik som presenteras av Sveriges kommuner och landsting i rapporten Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2019. Fler tar examen inom tre år och den genomsnittliga betygspoängen ökar.

De öppna jämförelserna visar att hårt arbete gör skillnad. Tillsammans med fantastisk personal i våra gymnasieskolor, levererar Botkyrkaeleverna bra resultat. Men andelen Botkyrkaelever som direkt går vidare till universitet och högskola är fortfarande olika mellan olika skolor. Däri ligger en av våra största utmaningar, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande.

Några exempel på den positiva trenden i Botkyrkas kommunala gymnasieskolor är att:

  • 62,4 procent av eleverna tar examen inom tre år. En betydande ökning jämfört med 54,1 procent år 2015 samt 56 procent år 2016 och 2017.
  • Med hänsyn taget till elevernas socioekonomiska bakgrund har Botkyrkas skolor högst andel elever som tar examen inom tre år av samtliga kommuner på Södertörn. I Stockholms län är det endast skolorna i tre andra kommuner som har en högre andel.
  • Den genomsnittliga betygspoängen har ökat stadigt sedan 2015. För 2018 är genomsnittet 13,8. Tidigare år var den genomsnittliga betygspoängen 13 år 2015 samt 13,5 år 2016 och 13,8 år 2017.

Den positiva resultatutvecklingen är glädjande. Det visar att rektorerna tillsammans med sina medarbetare prioriterar rätt utvecklingsområden och hittar framgångsrika åtgärder. Framåt behöver vi fortsätta arbetet med att minska skillnaderna i måluppfyllelse mellan skolorna och öka genomströmningen på introduktionsprogrammen, säger Lars-Gustaf Jonsson, verksamhetschef gymnasieskola.


Öppna jämförelser

Syftet med SKL:s öppna jämförelser är att stimulera regioner och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Läs hela rapporten Öppna jämförelser – Gymnasieskolan 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på SKL:s webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2019