Stäng meddelande

Så fördelades skattepengarna förra året

Bild på en familj på tre, där mamma, pappa och pojke, sitter i en hammock och skrattar.

I årsredovisningen kan du läsa mål för 2018, hur de har uppfyllts och hur kommunen använder skattepengarna.

Årsredovisningen sammanfattar hur väl kommunen nått målen för 2018 och hur skattepengar fördelats mellan olika verksamheter.

Mycket hände i Botkyrka förra året. Bland annat var det flera invigningar och satsningar på nya projekt, till exempel ett nytt vård- och omsorgsboende i Fittja, en ny fritidsklubb och ett första spadtag togs för upprustningen av Rödstu hage. Det blev under 2018 möjligt att surfa fritt i Botkyrka och nya e-tjänster lanserades.

– 2018 skulle kunna beskrivas som ett stökigt år. Det står byggkranar runt om i kommunen och det är ständigt liv och rörelse. Med tålamod ser vi nya delar av Botkyrka växa fram. Investeringarna vi ser i Botkyrka vittnar om den framtidstro som finns. Vi är en tillväxtkommun, vi har halverat den långa ungdomsarbetslösheten och vi är på gång. Denna kraft ska vi ta tillvara på och fortsätta driva på, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande.

Hur ser kommunens ekonomi ut?

För tjugotredje året i rad redovisar Botkyrka kommun ett positivt ekonomiskt resultat. Det beror på något bättre skatteintäkter och ett överskott inom kommunens finansförvaltning. Överskottet landar på 52,7 miljoner.

– Överskottet vi har används till att minska behovet av framtida kostnader för lån till följd av de investeringar kommuner behöver göra i till exempel förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden, säger Johan Westin, ekonomidirektör i Botkyrka kommun.

Botkyrkas unga befolkning avspeglar hur pengarna fördelas i kommunen


Diagram som visar hur pengarna fördelas. Förskole- och skolverksamhet: 40%, Gymnasie- och vuxenundervisning 11%, Kultur och fritid 5%, Vård och omsorg 25 %, Individ och familjeomsorg 10 %, Näringsliv och arbetsmarknad 4%, Infrastruktur, skydd m.m.  1%

Diagrammet visar hur pengar fördelades över olika verksamheter under 2018.

Botkyrka har en ung befolkning och det visar sig i hur skattepengarna fördelas mellan kommunens olika verksamheter.

– Mer än hälften av våra kostnader gick till skolverksamhet, det vill säga förskola, grundskola och gymnasium. 86 procent går till kostnader inom områdena vård, skola och omsorg. Resterande 14 procent har använts till övriga kommunala åtaganden, så som gator/vägar, parker, kultur och fritid, säger Johan Westin.

Läs årsredovisningen 2018 i sin helhet här nedanför.

Om årsredovisningen

Årsredovisningen är främst kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens ekonomi och verksamhet 2018, men den vänder sig också till kommunens invånare, kreditgivare, leverantörer och partners. I årsredovisningen kan du läsa mer om de mål kommunfullmäktige satt upp för 2018, hur målen har uppfyllts och hur kommunen använder skattepengarna.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2019