Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Den externa genomlysningen av projektet Allégården är genomförd

illustration av äldreboende med man i förgrunden

Visionsbild över nya Allégården. Illustration: In3prenör

I december 2018 fattade tekniska nämnden beslut om att bygga klart vård- och omsorgsboendet Allégården med en utökad budget. I samband med beslutet fick tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en extern genomlysning av projektet för att dra lärdomar för framtida projekt.

Beslutet fattades för att trygga Botkyrkabornas rätt till vård- och omsorgsboende och säkra att alla som har behov av äldreomsorg får det i rätt tid. Här är Allégårdens 60 platser av betydelse.

Genomlysningen ger en översikt av projektets historia och är kritisk över hanteringen i projektet på ett antal punkter. Utredningen ger både allmänna rekommendationer och rekommendationer kopplade direkt till projektet Allégården.

Vi tar till oss av de rekommendationer som genomlysningen har kommit fram till. Några av åtgärderna som föreslås har redan införts. Vi har till exempel förstärkt projektledningen, förstärkt ekonomikontrollfunktionen och ombildat styrgruppen för projektet. Nu fortsätter vi med ytterligare åtgärder för att se till att detta inte ska ske i framtiden, säger Frank Renebo, tillförordnad teknisk direktör i Botkyrka kommun.

Genomlysningen återrapporterades på tekniska nämnden den 21 maj 2019.

Bakgrund
I slutet av 2018 föreslog tekniska nämnden att bygga klart vård- och omsorgsboendet Allégården med en utökad budget. Beslutet fattades för att trygga Botkyrkabornas rätt till vård- och omsorgsboende och säkra att alla som har behov av äldreomsorg får det i rätt tid.

Allégårdens budget på 155 miljoner kronor ökade med 130 miljoner kronor, vilket innebär en total kostnad på 285 miljoner kronor. Beslutet togs även av KS och KF i januari 2019. Kostnadsökningen berodde främst på att byggnadens skick var mycket sämre än vad som kunde förväntas av en byggnad av den storleken och årgången.

Fakta om Allégårdens vård- och omsorgsboende:
Allégården ligger i ett villakvarter cirka 500 meter från Tumba centrum. Ombyggnationen av Allégården beräknas bli klar hösten/vintern 2019. Då kommer totalt 60 moderna lägenheter stå klara. Lägenheterna kommer att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på omsorgsboende med bland annat större hygienrum och tillräckligt stora utrymmen för att personalen ska kunna arbeta på ett säkert sätt. Entreprenör är IN3PRENÖR.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2019