Stäng meddelande

Många markbränder - var försiktig med elden

Bild

Stora högar av aspfrön har samlats på marken de senaste dagarna och är en bidragande orsak till de många markbränder som pågår i Stockholmsområdet nu.

Mellan måndag och onsdag har räddningstjänsterna i Stockholmsområdet slitit hårt med att släcka många markbränder. Regn minskar risken för bränderna som ofta startar i de luddiga högarna av aspfrön som kommit de senaste dagarna.

Orsaken till bränderna kan vara slarv, kanske vid grillning eller att man kastar en glödande cigarettfimp på marken. Men det finns också fall där ungdomar och barn tänt på fröhögarna med avsikt.

Brandförsvaret vädjar till alla att vara mycket försiktiga med hantering av eld och cigaretter. Prata också med barn och ungdomar i din närhet och förklara hur farligt det är att leka med eld och hur lätt en stor brand kan uppstå.

Om det brinner - ring 112

Ring nödnumret 112 om du ser en brand du inte själv kan släcka. Se till att du inte utsätter dig själv eller andra för fara. Om du ser någon som startar en brand, kontakta polisen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2019