Stäng meddelande

Klart för ökad valmöjlighet inom hemtjänsten

En äldre man sitter på en bänk i en park. Mannen har en rullator framför sig, ler och tittar in i kameran. Bredvid honom sitter en yngre kvinna som ler och tittar på mannen. I bakgrunden grönskande träd.

Ökad valmöjlighet. På sikt får Botkyrkaborna fem hemtjänstutförare att välja mellan.

Senast den 1 januari 2021 ska Botkyrkas äldre få välja externa utförare inom hemtjänsten. Det beslutade kommunfullmäktige igår.

I Botkyrka kommun finns i dagsläget enbart kommunal hemtjänst. Att få välja en annan utförare av hemtjänst har efterfrågats av medborgare och var en del av uppgörelsen inom mittenmajoriteten i Botkyrka kommun. Under året har därför en politisk tillsatt arbetsgrupp tagit fram ett förslag på hur valmöjligheter kan utformas i Botkyrka.

Minst fem hemtjänstutförare att välja mellan

Den 23 maj beslutade kommunfullmäktige att införa valmöjligheter i Botkyrka kommun. Det innebär att valmöjligheterna byggs ut successivt under ett antal år. Målet är att medborgare ska ha minst fem hemtjänstutförare att välja mellan och att hälften av Botkyrkas hemtjänst utförs av externa aktörer (ideella eller privata). Utifrån arbetsgruppens förslag beslutade kommunfullmäktige att upphandla externa hemtjänstutförare enligt LOU (lagen om offentlig upphandling). Senast 1 januari 2021 ska Botkyrkas äldre kunna välja utförare.

Hållbara och stabila aktörer ska etablera sig

Kommunstyrelsen tog även beslut som gör det möjligt för kommunen att införa valmöjligheterna. Det handlar bland annat om att se över den nuvarande hemtjänstersättningen, som idag är mycket lägre än intilliggande kommuners ersättning. Rätt nivå på ersättningen är viktig för att få hållbara och stabila aktörer att etablera sig i Botkyrka.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2019