Stäng meddelande

Nya bostäder på gång i Botkyrka

Illustration över det nya torget vid Tegelbruksvägen. Tegelbruket i Fittja är en av de detaljplaner som samhällsbyggnadsnämnden godkände den 4 juni.

Illustration över det nya torget vid Tegelbruksvägen. Tegelbruket i Fittja är en av de detaljplaner som samhällsbyggnadsnämnden godkände den 4 juni.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände flera detaljplaner på sitt möte den 4 juni. Det rör sig om nya bostäder och utveckling i områdena Tegelbruket i Fittja, den första etappen av Slagsta strand i Slagsta samt Ulfsbergsgården i Tullinge.

Tegelbruket, som ligger invid Exploria nöjescenter och Fittja moské, möjliggör för cirka 800 bostäder i flerbostadshus. I detaljplanen ingår det även hotell, kontor och centrumverksamheter, en strandpark samt ett torg med uteserveringar. I planarbetet har kommunen tagit vara på närheten till vattnet genom att föreslå promenadstråk och sittbryggor längs stranden.

Även området Slagsta strand ska utvecklas till en sjönära stadsdel med bostäder, handel och marina verksamheter. Detaljplanen för den första etappen av Slagsta strand omfattar cirka 600 - 850 bostäder i blandad bebyggelse med centrumverksamheter i bottenvåningen. Detaljplanen innehåller även en förskola, ett vårdboende och en stadsdelspark.

- Både Tegelbruket i Fittja och Slagsta strand kommer att bli tryggare och mer levande områden. I Tegelbruket skapar de nya bostäderna och det nya torget en ny mötesplats. I Slagsta strand kommer de idag något ödsliga parkeringsytorna och bussterminalen att ersättas med bostäder och gröna gårdar, säger Charlotte Rickardsson, planchef i Botkyrka kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände även förslaget till detaljplan för Ulfsbergsgården i Tullinge, vilket innebär 60 nya bostäder i form av radhus samt två mindre flerbostadshus.

- Vi har som mål att möjliggöra 4 000 bostäder till 2024, med blandade bostäder i alla våra stadsdelar. Nu kommer vi ytterligare ett steg i att utveckla nya Botkyrka. Det kommer att bli fina bostadsområden där många Botkyrkabor kan hitta sina framtida hem, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Kommunfullmäktige fattar beslut om antagande av detaljplanerna på sitt möte den 18 juni 2019.

Visionsbild över Slagsta strand.

Visionsbild över Slagsta strand.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2019