Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Vi satsar 11 miljoner kronor på mer planeringstid i förskolan

Bild

Från och med den 1 juli får förskolor i Botkyrka extra tid för planering och uppföljning av undervisningen. Detta efter ett beslut som politikerna i utbildningsnämnden fattat tidigare i våras. Genom satsningen vill vi uppnå bättre möjligheter för förskollärare att skapa ökad kvalitet i undervisningen för barnen.

Kommunen avsätter från och med den 1 juli 11 miljoner kronor årligen för verksamhetsområdet Förskola i Botkyrka som en riktad insats för utökad planeringstid. Satsningen sker i samband med att den reviderade läroplanen för förskolan träder i kraft samma dag.

Syftet med mer planeringstid i förskolan är att ge förskollärare bättre möjligheter att skapa ökad kvalitet i undervisningen. Tanken är att satsningen kommer att genomföras i full kraft när den pedagogiska verksamheten i höst drar igång.

Genom att både enskilt och kollegialt planera, följa upp och utvärdera undervisningen skapar vi förutsättningar för en bättre pedagogisk verksamhet för barnen. Vi möjliggör också en ökad kvalitet och likvärdighet i Botkyrkas förskolor, säger Sara Dahl, verksamhetschef förskola.

Planeringstiden ska omfatta 15 minuter per barn och vecka. Satsningen kommer möjliggöra att personal finns i barngrupp för att täcka upp den tid som förskolläraren avsätter för mer planeringstid. Det innebär att ytterligare personal kan komma att anställas på förskolorna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2019