Stäng meddelande

Har du fått ett brev från SCB med en undersökning?

En kvinna sitter i en soffa och läser ett brev.

Undersökningen görs på uppdrag av Botkyrka kommun. Svaren från de som valts ut för att delta i undersökningen är viktiga för oss.

Nu har insamlingen av Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning påbörjats. Du kan vara en 1200 slumpmässigt utvalda Botkyrkabor som får chansen att tycka till om kommunen.

Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Botkyrka kommun. Svaren från dig som fått brevet är viktiga för oss. Vi kommer att använda dem som ett underlag för vårt arbete med att utveckla Botkyrka.

Enkäten innehåller 26 frågor om kommunen. Resultaten summeras inom tre övergripande områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva i
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Du som fått brevet om undersökningen kan hitta mer information på Statistiska centralbyråns webbplatslänk till annan webbplats. Där kan du också besvara enkäten.

Tack för din medverkan!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2019