Stäng meddelande

Idag presenterar Svenskt Näringsliv sin årliga ranking

Bild

I årets näringslivsranking hamnar Botkyrka kommun på plats 182 av Sveriges 290 kommuner.

Mätningen görs en gång per år. Den baseras på officiell statistik och enkätfrågor som skickas till ett urval av företagen i kommunerna.
Rankingresultatet visar att näringslivsfrågorna även fortsättningsvis behöver vara fortsatt högt prioriterat i kommunen. Exempel på områden där vi har fortsatta utvecklingsbehov är bland annat dialog mellan företag och kommun, service till företag samt långsiktiga frågor kring infrastruktur. Ett område vi ser har gått framåt i årets ranking är information till företag. 

Näringslivet är en enormt viktig del av Botkyrka. Rankingen påminner oss om att vi måste fortsätta arbeta, utvärdera och justera. En central del av detta är att utveckla företagsdialogen. Ett forum som vi hoppas ska stärka är det nyinstiftade Näringslivsrådet. Målet är att främja en progressiv, hållbar och växande utveckling av Botkyrkas näringsliv, säger Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande (S).

Vi ser att vi har fortsatta utmaningar som rör dialog mellan kommunen och företag samt kommunens service. Därför behöver vi fortsatta vårt arbete med att säkerställa att både stora och små företag får bättre service med enklare vägar in och service i samband med myndighetsutövning. Vi behöver även se till att Botkyrka fortsätter att vara attraktivt för expansion och etablering och tillvarata Botkyrkas strategiska läge i regionen säger Gustav Fridlund, näringslivschef.

Det finns även ett långsiktigt strategiskt arbete att göra för kommunen gällande bland annat markupplåtelse och infrastruktursatsningar för att för möta företagens behov.

Mer om rankingen

Svenskt Näringslivs ranking lyfter fram var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. I undersökningen läggs stor vikt vid företagens sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen. Dessutom mäts en rad andra faktorer, till exempel service till företagen, kommunens tillämpning av lagar och regler, tillgång på arbetskraft, infrastrukturfrågor och attityden till företagande i kommunen.

Läs mer om rankingen på foretagsklimat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2019