Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Tyck till om socialtjänsten!

Illustration av abstrakta huvuden som formar en pratbubbla

Vi vill bli bättre och behöver därför veta vad du tycker fungerar bra eller mindre bra i kontakten med oss på socialtjänsten. Under oktober får du möjlighet att svara på några frågor om vad du tycker om det stöd du får.

Det är du som har kontakt med oss inom följande områden som kommer att få svara på enkäten: social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd och missbruks- och beroendevård. Har du frågor, kontakta personalen eller vänd dig till emma.westergren@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2019