Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Socialtjänsten i Botkyrka och Region Stockholm vill starta familjecentral i Fittja och Tullinge

Socialtjänsten i Botkyrka och Region Stockholm vill starta familjecentral i Fittja och Tullinge

Vy över Fittja

Socialtjänsten i Botkyrka har tecknat en avsiktsförklaring med Region Stockholm om att starta en familjecentral i Fittja och Tullinge. En familjecentral är en mötesplats där basverksamheter som öppen förskola, barnmorskemottagning, barnhälsovård och socialtjänst är samlade.

- Mångfald av kompetens gör det möjligt att hitta innovativa lösningar över professionsgränserna, vilket ger verksamheten ett mervärde i jämförelse med en enskild enhet, säger Marie Lundqvist, socialdirektör i Botkyrka kommun.

Familjecentralen kan bli en arena där socialtjänsten arbetar utan myndighetsutövande och mycket tidigt kommer i kontakt med barn och föräldrar. I samverkan med de andra aktörerna kan socialtjänsten bidra till att minska små barns riskfaktorer och hälsoproblem genom att exempelvis ge lättillgängligt stöd i föräldrarollen eller genom att i akuta situationer finnas där och hänvisa vidare till rätt form av stöd. På en familjecentral ges socialtjänsten möjlighet till tidig upptäckt, samhällsinformation och förebyggande arbete. Familjecentralen är en verksamhet som är öppen för alla. Dess uppdrag är att främja god hälsa och samtidigt bidra till att hälsoklyftor i samhället minskar. Genom fokus på både primärvård och hälsofrämjande/förebyggande arbete har familjecentralen goda förutsättningar att stärka de vuxna som finns runt barnet, dels med kunskaper om barnets utveckling men även i form av gemenskap med andra vuxna.

Till grund för beslutet att teckna en avsiktsförklaring ligger en utredning gjord av socialtjänsten i Botkyrka. Utredningen har tagit del av befintliga utvärderingar, andra kommuners erfarenheter och dialog med berörda verksamheter. Nu följer fortsatt arbete med representanter från varje verksamhet där man ser över tillgången till lokaler och eventuellt tillkommande kostnader.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 oktober 2019