Stäng meddelande

Lärarförbundets ranking av Sveriges skolkommuner

Lärarförbundet presenterar årligen en ranking av skolkommunerna. I veckan släpptes 2019 års lista som baseras på underlag från hösten 2017. Rankingen är till största delen en utvärdering av kommunen som arbetsgivare. Mer än hälften av indexets vikt har sin förklaring i faktorer som kopplar till lärarens situation. Att jämföra med 25 procent av vikten som rör resultat för elever. Lärarförbundet placerar Botkyrka på plats 278 bland landets 290 kommuner.

Tillförordnad utbildningsdirektör Anette Älmdalen säger

Allt beror på vad man mäter. Vi följer upp officiell statistik från Skolverket och SKL som också handlar om elevernas kunskapsutveckling och deras skolresultat. Den bygger också på mer aktuell statistik. Resultaten har utvecklats mycket positivt de senaste åren. Vårens statistik visar bland annat att eleverna i årskurs nio har de bästa resultaten sedan den nya läroplanen infördes. Och i våras klarade fler elever än någonsin gymnasieexamen i Botkyrka.

Höga lärarlöner

Botkyrka behåller sin topposition när det gäller lärarlöner. Lärarna har de fjärde högsta lönerna i hela landet.

Jobbar för fler behöriga lärare

Det är stor utmaning för kommunerna i Stockholmsområdet att rekrytera behöriga lärare. Det gäller särskilt kranskommunerna. Under 2019 genomför Botkyrka en stor rekryteringskampanj för att attrahera erfarna lärare. Kampanjen har fått ett stort antal lärare att anmäla sitt intresse för att arbeta i kommunens skolor.

Utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) säger

I budgeten för 2020 satsar vi 25 miljoner extra för fler vuxna i skolan. Det är viktigt att få in fler lärarassistenter, socialpedagoger och proffsmentorer. Satsningen ger lärarna förutsättningar att fokusera mer på undervisningen. Insatsen är en av flera som vi gör för att krossa skolsegregationen. Vi vill motverka den ojämlikhet som fortfarande finns i våra skolor.

Svårt för Botkyrkas ungdomar att klara gymnasiet på tre år

– kommunens gymnasier lyckas bra

Rankingen visar att en låg andel av ungdomarna som bor i Botkyrka fullföljer gymnasiet inom tre år. Detta mått tar tyvärr ingen hänsyn till elevernas bakgrund. Botkyrka är en av de kommuner i landet som har flest andel nyanlända elever. De har svårare att klara gymnasiet på tre år eftersom de först behöver en språkintroduktion. Av ungdomarna som är folkbokförda i Botkyrka går 39 % i våra egna kommunala gymnasier.

Eleverna i kommunens egna gymnasier klarar sig bra. På de högskoleförberedande gymnasieprogrammen har andelen elever som får examen ökat med 12 % mellan 2014 och 2019. På de yrkesförberedande programmen har andelen ökat med hela 33 %. Av skolornas elever är 51 % folkbokförda i Botkyrka.

Fakta om rankingen

Lärarförbundets årliga rankning baseras på 10 olika kriterier: resurser till undervisningen, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner, kommunen som huvudman, andel barn i förskola, meritvärde årskurs 9, andel godkända elever, fullföljd gymnasieutbildning inom 3 år. Två faktorer, lärarbehörighet och lärartäthet, ges dubbel vikt i sammanräkningen. Underlaget till årets ranking är hämtad från hösten 2017.

Läs hela undersökningen av Botkyrka som skolkommun här på Lärarförbundets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2019