Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Medborgare ger stabilt betyg åt mötet med kommunens biståndshandläggare

Medborgare ger stabilt betyg åt mötet med kommunens biståndshandläggare

En äldre man i fokus som samtalar med en kvinna i sitt hem. Mannen håller glasögon i handen.

Strax över hälften är nöjda med mötet med kommunens biståndshandläggare inom vård och omsorg. Det visar 2019 års brukarundersökning av myndighetsutövningen på vård- och omsorgsförvaltningen. Foto: Mostphotos.

De flesta upplever att de får beskriva sin situation med egna ord. Hälften vet att de kan lämna synpunkter. Medborgare i Botkyrka ger ett stabilt, men blandat betyg åt mötet med biståndshandläggare inom vård och omsorg.

Varje år genomför Botkyrka kommun en undersökning av medborgares upplevelse av mötet med biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen. Biståndshandläggarna utreder ansökningar om stöd inom äldre- och funktionsnedsättningsomsorgen. Undersökningen omfattar stödet enligt LSS samt Socialtjänstlagen och är uppdelad i två delar: en för personer över 65 och en för personer under 65 år.

– Jag är stolt, men inte nöjd över det stabila betyget. Att medborgare är nöjda med bemötandet från biståndshandläggaren är mycket viktigt, för där börjar ofta den första kontakten med Botkyrkas vård och omsorg. Detta är något som vi poängterar i den politiska plattformen för Botkyrka 2019-2022, säger Tuva Lund, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Över hälften är nöjda med mötet

Vård- och omsorgsförvaltningen har under flera år arbetat långsiktigt för att förbättra myndighetsutövningen. Förra året började satsningarna ge effekt i brukarundersökningen och i år har resultatet stabiliserats. Medborgarnas sammantagna betyg är samma eller väldigt nära nivån vid förra mätningen. Det innebär att över hälften är helt eller delvis nöjd med mötet med biståndshandläggarna.

–Som medborgare ska du vara trygg med att få en rättssäker bedömning av dina behov. Resultatet visar att vi är på rätt väg i vårt utvecklingsarbete, men självklart vill vi att ännu fler ska vara nöjda med mötet med handläggarna, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun.

De flesta tycker att beslutet är tydligt

Resultatet visar att nio av tio anser att de helt eller delvis fått beskriva sin situation med egna ord. Nio av tio anser också att beslutet är helt eller delvis tydligt. De här siffrorna är kvar på samma nivå som förra årets mätning. Däremot är kunskapen om att man kan lämna synpunkter fortsätt låg. Hälften känner till att de kan lämna synpunkter på mötet med handläggarna.

Utvecklingsarbete i fem punkter

Under hösten genomlystes myndighetsutövningen av en extern konsult. Då framkom att styrning och planering, samt arbetssätt kring handläggningen och samverkan behöver förbättras. Torsdag 12 december godkände vård- och omsorgsnämnden en plan med fem punkter för förbättringar.

– Våra medborgare ska få tydligare information och vi ska samverka mer effektivt inom kommunen och med andra aktörer inom vården. Vi ska därför fortsätta vårt utvecklingsarbete för att bibehålla de goda resultaten, men också för att hitta arbetssätt som ökar rättssäkerheten i våra bedömningar, säger Maria Jäderlund myndighetschef.

Mer om undersökningen
  • Vård och omsorgsförvaltningen genomför regelbundet en undersökning om upplevelsen i mötet med handläggar på Myndighet.
  • Syftet med undersökningen är att resultaten efter analys ska bidra till att utveckla verksamheten.
  • Årets undersökning genomfördes under september och oktober 2019 i två delar, en för medborgare under 65 år och en för medborgare över 65 år. Enkäter skickades ut via posten till ett urval medborgare som fått ett beslut fram till den 15 augusti.
  • I undersökningen om myndighetsutövning under 65 år var svarsfrekvensen 37,4 procent. I undersökningen om myndighetsutövning över 65 år var svarsfrekvensen 60 procent.
  • Enkäten gick att besvara på svenska, engelska, finska, spanska och arabiska.

Mer information:
Ulrika Nylén
Kommunikatör, vård- och omsorgsförvaltningen
ulrika.nylen@botkyrka.se
070-886 15 20

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2019