Stäng meddelande

Nytt bostadsområde planeras i Kassmyra

Bilden föreställer en gata och flera flerbostadshus.

Bild: Metod arkitekter och Karavan landskapsarkitekter

Kommunen går nu vidare med planerna på att bygga ett nytt område i Kassmyra. Igår beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att gå ut på samråd med ett förslag som innebär planer på cirka 400 nya bostäder i den nordöstra delen av den gamla grustäkten i Kassmyra. Det planeras även för en ny förskola, ett torg och en park i området.

- Vi ser fram emot att ta nästa steg i utvecklingen av området. Botkyrka växer och med det även behovet av fler bostäder och skolor. Det här är ett ytterligare steg i utvecklandet av Nya Botkyrka, säger Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Förslaget innebär att man bygger främst lägenheter och några radhus i området. Man vill även blanda upplåtelseformer och skapa både hyresbostäder och bostadsrätter.

- Det är otroligt spännande att vi nu fortsätter att utveckla Kassmyraområdet. Det kommer att bli ett fint tillskott med en god blandning av olika upplåtelseformer och hustyper, säger Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör, Botkyrka kommun.

Den I4 februari påbörjas en samrådsperiod då bland andra grannar och myndigheter har möjlighet att ge sina synpunkter på förslaget. Samrådet pågår fram till och med 9 mars. Sedan hanterar kommunen inkomna synpunkter och gör eventuella ändringar i förslaget som därefter går ut igen för att granskas ytterligare en gång innan slutliga justeringar före beslut i kommunfullmäktige.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2020