Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Nytt arbetssätt utvecklar elevernas läskunskaper – Forskning visar goda resultat

Nytt arbetssätt utvecklar elevernas läskunskaper
– Forskning visar goda resultat

Feriearbetare läser högt för barnen på fritids

Feriearbetande ungdomar läser högt för barn på Skogsbacksskolan

I mars 2018 startade Botkyrka läsprojektet Läsa äger på tre skolor. Projektets mål var att få eleverna att behålla och utveckla sina läskunskaper under sommarlovet. En viktig del av framgången var det yrkesöverskridande arbetssättet.

Sommaren 2018 genomfördes en forskningsstudie av läsprojektet. Den visade att de elever som deltog i projektet hade en signifikant utveckling jämfört med kontrollgruppen.

Nu blir alla Botkyrkas låg- och mellanstadieskolor Läsa äger-skolor och projektet övergår till ett permanent arbetssätt. Kommuner från hela landet hör av sig för att få veta mer och göra studiebesök i Botkyrka.

Varför startade projektet?

Det är viktigt att läsa mycket för att få flyt i sin läsning. Under sommarlovet tappar nästan varannan elev i sin läsförmåga. Mest tappar den som har det jobbigast med sin läsning. I mars 2018 startade läs- och skrivutvecklare Anneli Glamsare tillsammans med andra projektet Läsa äger på tre skolor. Målet var att motivera barn till att läsa under sommarlovet. Så här berättar hon:

Som lärare vet jag hur viktigt det är att hålla liv i läsningen under sommaren. Tidigare hade jag intensivkurser för barn och ungdomar, men för att nå fler elever började vi med ett kompetens- och utvecklingsarbete för pedagoger.

Vi gjorde en kartläggning av läskunskaperna som visade att skillnaderna i läsförståelse var stor mellan skolorna. I en skola nådde 94 procent av barnen målen i läsförståelse i årkurs 1, i en annan var det 94 procent som inte nådde målen. Jag blev tvungen att tänka om och kom fram till att vi behövde ett starkt samarbete mellan flera yrkesgrupper. Det blev startskottet för Läsa äger.

Arbetssätt

Det är viktigt att identifiera elever med lässvårigheter och att göra tidiga insatser. För att lyckas samverkar elever, vårdnadshavare, pedagoger i skolan och på fritids, bibliotekarier och andra yrkeskategorier.

Exempel på läsfrämjande aktiviteter är:

  • Föräldramöten för att nå föräldrarna och hålla brandtal för läsningen.
  • Läsaktiviteter i alla klasser varje dag under fyra veckor innan sommarlovet.
  • Intensivläsningsveckor i klasserna precis före lovet.
  • Biblioteksbesök med alla barn där de får lånekort och får delta i boksamtal.
  • Rutiner för daglig högläsning på fritidshemmen.
  • Feriearbetande ungdomar utbildas för att bli läsande förebilder för barnen på fritidshemmen.

Se film på drygt 2 min från skolverket om sommarjobbarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alla låg- och mellanstadieskolor ansluter sig

Projektet började våren 2018 på tre skolor och utökades till åtta skolor under 2019. Nu under 2020 säger alla Botkyrkas låg- och mellanstadieskolor ja till att jobba enligt modellen för Läsa äger. Så här säger Kenny Fredholm, verksamhetschef grundskola:

Vårt mål är att alla elever ska bli skickliga och engagerade läsare. Arbetssättet inom Läsa äger bidrar till detta. Vi har blivit ännu mer stärkta i vår uppfattning nu när forskningen visar positiva resultat. Det har varit frivilligt för skolorna att ansluta sig till arbetssättet, men vår ambition har varit att alla ska med.

Forskningsstudie visar positiva resultat

En forskningsstudie av projektet genomfördes sommaren 2018. Fyra forskare från Linnéuniversitetet och Linköpings universitet studerade om läsprojektet kunde påverka det tapp av läsförmåga som många elever har under sommarlovet.

I studien ingick totalt 260 elever i en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Över 90% av eleverna hade svenska som andra språk. Forskarna testade elevernas läskunskaper före och efter sommarlovet som publicerades i en rapport i december 2019.

Forskningsrapporten visade att de elever som deltog i läsprojektet visade en signifikant utveckling jämfört med kontrollgruppen.

Läs hela forskningsrapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stort intresse från andra kommuner

Intresset för projektet är stort i övriga landet. Botkyrka har haft studiebesök från bland andra Strängnäs, Helsingborg, Sundbyberg och Upplands Bro kommuner.

Kontakt

Anneli Glamsare, läs- och skrivutvecklare, initiativtagare till Läsa äger
Anneli.glamsare@botkyrka.se, 073-421 85 73

Kenny Fredholm, verksamhetschef grundskola
kenny.fredholm@botkyrka.se, 070-886 11 21

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2020