Stäng meddelande

Nytt idrottsprogram visar vägen till ett Botkyrka i rörelse

Tjejer spelar basket, sträcker sig efter bollen i luften.

Botkyrka basket är en av många föreningar som ger möjlighet till en aktiv fritid i Botkyrka.

Botkyrkas nya idrottsprogram sätter upp mål för hur vi kan ge Botkyrkabor möjlighet och förutsättningar att engagera sig och berika sina liv med idrott och motion genom hela livet.

Alla Botkyrkabor ska ha goda möjligheter att utöva idrott på sin fritid. I Botkyrka finns varierade idrotts- och friluftsmiljöer samt ett rikt föreningsliv som engagerar oss i organiserad eller spontan rörelse.

Det är styrkor för framtiden, men det finns också utmaningar som behöver mötas.

–Att kommunfullmäktige nu satt tydliga mål för bad, idrotts- och friluftsliv gör att det blir lättare att samarbeta inom kommunen och även att kroka arm med föreningslivet kring gemensamma utmaningar, säger Linus Söderling verksamhetschef för Bad, Idrott och Motion.

Bred förankring och samarbete

Möjligheter till gemenskap, rörelse och en rik fritid är en angelägenhet för hela samhället. Revideringen av Botkyrkas idrottsprogram har därför gjorts i bred samverkan inom kommunen och involverat idrottens föreningsliv, förbund och enskilda Botkyrkabor.

Idrottsprogrammet gör det tydligt vilken inriktning och utveckling kommunen vill se på idrotts- och friluftsområdet.
Idrotten har en särskild uppgift att skapa sammanhang och inkludera i en kommun som Botkyrka där det dagligen talas cirka 100 olika språk.

Sju utvecklingsområden

I idrottsprogrammet identifieras sju viktiga utvecklingsområden med mål för idrotten. Detta arbete ska ske tillsammans med föreningsliv, övriga civilsamhället, näringsliv och andra aktörer som på olika sätt arbetar med idrott och fysisk aktivitet.
Utvecklingsområdena är:

  1. Idrottsmiljöer som bjuder in och stimulerar
  2. Idrottens roll i samhälls- och stadsplanering
  3. Botkyrka – en föreningsvänlig kommun
  4. Evenemang och idrott på elitnivå
  5. Spontanidrott i olika former och hela livet
  6. Storstadsnära friluftsliv
  7. Baden stärker folkhälsan

–Jag är glad och stolt, Botkyrka har ett rikt idrotts- och friluftsliv och nu har vi ett riktigt vasst styrdokument som leder oss framåt. Sveriges bästa idrottsprogram om jag får sticka ut hakan, säger Linus Söderling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 februari 2020