Stäng meddelande

Botkyrka kommun välkomnar att Skolinspektionen inleder tillsyn

Med anledning av att en tidigare anställd inom Botkyrka kommun erkänt sexuella övergrepp som ska ha ägt rum på en förskola har kommunen gjort en anmälan till Skolinspektionen. Mot bakgrund av detta och andra signaler har Skolinspektionen valt att inleda en så kallad riktad tillsyn.

Skolinspektionen har begärt svar på ett antal frågor som bland annat handlar om kommunens rutiner och vilka åtgärder som vidtagits eller ska vidtas. Botkyrka kommun ska lämna svar på frågorna senast den 28 februari.

– Vi välkomnar självklart att Skolinspektionen inleder en riktad tillsyn. Vi anmälde oss själva och vi ska göra allt vi kan för att säkerställa att något liknande aldrig kan inträffa igen. Det finns ingen fråga som är viktigare för oss än detta, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande utbildningsnämnden i Botkyrka kommun.

– Vi ser mycket positivt på att Skolinspektionen agerar så snabbt. Vi kommer att redogöra för vad vi kommer fram till i vår egen interna utredning och vilka åtgärder vi vidtar utifrån den. För barnens, vårdnadshavarnas och vår egen skull kommer vi inte att ge oss förrän vi vänt på varje sten och genomfört alla åtgärder vi kan för att förhindra att detta skulle kunna hända igen, säger Anette Älmdalen, tf utbildningsdirektör.

Läs Skolinspektionens begäran om yttrande

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2020