Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Botkyrka kommun svarar Skolinspektionen angående övergrepp på förskola

Botkyrka kommun svarar Skolinspektionen angående övergrepp på förskola

Botkyrka kommun har fredagen den 28 februari svarat på Skolinspektionens frågeställningar. Frågorna rör rutiner för nyanställning av personal i kommunens förskolor, registerutdragshantering samt hur kommunen arbetar för att utreda och följa upp potentiella kränkningar.

Vi ser positivt på att Skolinspektionen har ställt frågorna till oss, och vi har redan beslutat om flera åtgärder. Vissa av dessa har redan införts, såsom exempelvis en handlingsplan för att motverka övergrepp i förskola. Nu pågår arbete med att implementera åtgärderna i våra förskolor samt fastställa vilka ytterligare åtgärder vi behöver genomföra för att förskolan ska bli så trygg och säker som möjligt för barnen, säger Anette Älmdalen, tillförordnad utbildningsdirektör i Botkyrka kommun.

En samlad bedömning utifrån Skolinspektionens frågeställningar är att Botkyrka kommun har riktlinjer och rutiner för nyanställningar, hantering av registerutdrag samt för det främjandet arbetet för att följa upp arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Däremot saknas rutiner för dokumentation av referenstagning i samband med nyanställning. Kommunen behöver också bli bättre på att se till att implementera rutiner och riktlinjer samt att säkerställa att avvikande händelser rapporteras in så att de kan utreds och följas upp enligt gällande rutin.

Skolinspektionen har också fått ta del av den interna utredning som blev klar den 20 februari 2020. Se länk nedan.

I tidigare nyheter har vi rapporterat om Skolinspektionens frågor kring rutiner vid anställning i kommunen. Länk nedan.

Frågor från medier:

Kontakta Botkyrka kommuns presstjänst, telefon: 08-530 620 40

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2020