Stäng meddelande

Kulturministern besökte Botkyrka

5 personer står i ett klassrum. I bakgruden hänger bokstäver och planscher.

Kulturministern tillsammans med medarbetare från Unga Klara: Jonatan Rodriguez, skådespelare. Julian Vigil, pedagog. Amanda Lind, kulturminister. Lisette T. Pagler, skådespelare. Stefan Hansen, VD Unga Klara.

I ett klassrum på Tunaskolan fick elever, tillsammans med kulturministern Amanda Lind, se teaterföreställningen Ögonblicket av Unga Klara. Föreställningen är en del av Botkyrkas kulturella allemansrättöppnas i nytt fönster som ger alla barn i skolan chansen till kulturupplevelser.

Konst, kultur och språk är positivt för barns utveckling och en av barnens egna rättigheter i FN:s barnkonvention. Därför har Botkyrka en kulturell allemansrätt som garanterar att barn och unga ska få ta del av kulturupplevelser. Det kan vara teater, dans, cirkus, musik, ett besök på biblioteket eller i vår järnåldersby Hogslaby.

– Alla barn ska få chansen att uppleva kultur och även skapa kultur själva. Kultur och konst får oss att öppna dörrar till nya livschanser och erfarenheter, att växa helt enkelt. Det ska vara för alla och det ska vara lätt att ta för sig av, säger Susanna Freund Widman, kultursamordnare i Botkyrka kommun.

Besök av kulturministern

Kulturminister Amanda Lind deltog igår i en klassrumsföreställning tillsammans med elever i årskurs 3 från Tunaskolan i Tumba.

– Det var en helt fantastisk föreställning och magiskt att se elevernas engagemang och hur skådespelarna såg och fångade upp alla barn, säger Amanda Lind.

Efter föreställningen deltog Amanda Lind i ett samtal med Unga Klara och Botkyrka kommun om varför vi erbjuder detta, hur det fungerar och vilka positiva effekter det ger.

–Det är viktigt med kultur av hög kvalitet för barn och unga och jag tycker det är imponerande hur Botkyrka jobbar strategiskt och ambitiöst med detta, säger kulturministern.

–Det var bästa teatern och svårt att inte skratta eftersom de var så roliga, säger ett barn efter föreställningen.

Samarbete med kulturaktörer

Unga Klara är en av aktörerna som Botkyrka kommun samarbetar med inom den kulturella allemansrätten.

–Kulturens infrastruktur för barn och unga är ofta ett ekosystem mellan kulturaktören, skolan och den kommunala-, regionala- och statliga kulturförvaltningen. Ett ekosystem vi måste värna om, säger Stefan Hansen, VD för Unga Klara. Han betonar vikten av att barn har rätt till konstupplevelser och konstnärlig praktik, inte minst sedan barnkonventionen blivit svensk lag från 1 januari 2020. Något som dock inte är självklart i alla länder.

–I länder som exempelvis Turkiet och Kina, som Unga Klara turnerade till under fjolåret, är inte konstnärer lika självklart välkomna in till skolan, utan måste tvärtom ansöka via staten om tillåtelse och bli prövade på sitt material. Det omöjliggör barns rätt och relation till kritisk, nyskapande och högkvalitativ konst - vilket vår publik självklart har rätt till säger Stefan Hansen.

Botkyrka kulturella allemansrätt

Alla barn i Botkyrka kan få uppleva kultur genom till exempel teater, dans, cirkus, musik, ett besök på biblioteket eller i vår järnåldersby Hogslaby. Har ditt barn ännu inte fått en kulturupplevelse? Tipsa pedagogen om att boka en på bokakultur.botkyrka.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2020