Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande
 • Startsida
 • / Nyhetsarkiv
 • / Nu gäller nya riktlinjer för att minska risken för spridning av corona i Botkyrka

Nu gäller nya riktlinjer för att minska risken för spridning av corona i Botkyrka

Folkhälsomyndigheten har höjt riskbedömningen avseende spridning av coronaviruset i Sverige från måttlig till mycket hög. Därför har Botkyrka kommun beslutat om restriktioner.

Coronavirus

Myndigheternas strategi är numera inriktad på att begränsa smittspridningstakten.

Följande åtgärder är beslutade


Inom utbildningsförvaltningen

 • Samtliga barn, elever och medarbetare med symtom på förkylning, även lindriga symtom, uppmanas att inte komma till förskola, skola eller arbete.
 • Skolor och förskolor hålls öppna. Men elever och personal som är sjuka ska gå hem. Om elever kommer till skolan med förkylningssymtom, även lindriga, kommer skolan att kontakta vårdnadshavare så att eleven kan gå hem eller hämtas.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen

 • Besöksförbud gäller för äldreboenden/vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen. Besöksförbudet gäller från och med nu och fram till 30 april 2020 eller tills annan information ges.
 • Undvik onödiga besök till sjukvård, gruppboenden och övriga verksamheter.
 • Öppna mötesplatser för seniorer (Mötesplats Tumba och Mötesplats Grödinge) stängs fram till den 31 mars 2020.

Inom kommunen generellt

 • Vi skjuter upp evenemang som inte bedöms kritiska utifrån verksamhetsbehov eller demokratiska processer.
 • Vi undviker ej nödvändiga utbildningar och konferenser samt studiebesök till och från våra verksamheter.
 • I möjligaste mån håller vi möten med externa parter i form av distansmöten.
 • Vi uppmanar botkyrkabor som har symptom på förkylning att i första hand kontakta oss via telefon eller mejl.

Myndigheternas strategi är numera inriktad på att begränsa smittspridningstakten. Det innebär att alla med förkylningssymtom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2020