Stäng meddelande

Dags för äldre att tycka till om omsorgen

En äldre kvinna sitter i en fåtölj och använder en laptop

Socialstyrelsens enkät Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? går att besvara på papper, på webben och på ett flertal språk

Med boulebana, satsningar på bemötande och välfärdsteknik vill Botkyrka skapa fler nöjda medborgare inom omsorgen. Nu får de äldre tycka till om hur det går, då Socialstyrelsens enkätundersökning om äldreomsorgen sätter igång.

–Vi ser fram emot att ta del av de äldres åsikter. Vi använder resultatet för att göra omsorgen bättre. Du som får stöd av Botkyrkas äldreomsorg ska vara delaktig i omsorgen och kunna påverka den, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun.

Långsiktigt arbete för nöjda medborgare

Vård- och omsorgsförvaltningen driver sedan flera år ett långsiktigt arbete för fler nöjda medborgare. Socialstyrelsens undersökning av äldreomsorgen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en viktig mätpunkt för att ta reda på om arbetet går åt rätt håll. Förra året fick Botkyrka ett blandat resultat. Hemtjänsten tappade ett uppsving från tidigare år, medan vård- och omsorgsboendena i stort sett låg kvar på samma nivå. På totalen har Botkyrka kommun ett lågt resultat i jämförelse med landet.

Lugnare och socialare innemiljöer på Kärsdala vård- och omsorgsboende

Arbetet för fler nöjda medborgare pågår året runt i samtliga hemtjänstgrupper och boenden i Botkyrka. Ett exempel är Kärsdala vård- och omsorgsboende i Tullinge. Där har man bland annat satsat på att förbättra inne- och utemiljön.

–Vi har byggt ut trädgården så att de äldre kan vara mer på framsidan. Där har vi också byggt en boulebana. Vi har även skapat en lugnare och mer social miljö i vardagsrum och kök, bland annat genom att flytta tv-apparaterna, säger Camilla Gustafsson, enhetschef på Kärsdala.

Möjlighet för anhöriga att besvara enkäten - trots besöksförbudet

På vård- och omsorgsboenden är det vanligt att anhöriga hjälper äldre att fylla i enkäten. Den 12 mars infördes ett besöksförbud på vård- och omsorgsboendena i Botkyrka, för att minimera smittspridning av coronaviruset. Personal på boendena hjälper till att hitta lösningar. Till exempel kan anhörig sättas i kontakt med den äldre via digitala lösningar. Om den äldre önskar kan personalen se till att enkäten skickas hem till anhörig. Det finns också möjlighet att fylla i enkäten på webben. Personal på boendena kan också hjälpa till med att fylla i, men bara om den äldre ber om det.

Hallunda hemtjänst satsar på bemötande

Satsningar på omsorgen görs också inom hemtjänsten. Ett exempel är Hallunda hemtjänst. Där satsar man på att stärka bemötande och tillgänglighet. Bland annat genom att tydliggöra för brukarna vart de kan vända sig med synpunkter och klagomål.

–Du som har hemtjänst ska alltid få ett gott bemötande. Vi som möter dig ska se dina behov i stunden och vara öppna och lyhörda, säger Kimya Winther, enhetschef Hallunda hemtjänst.

Många gemensamma satsningar - men förändring tar tid

Vård- och omsorgsförvaltningen gör också flera gemensamma satsningar. I år märks satsningar på bland annat ökad valmöjlighet inom hemtjänsten, välfärdsteknik som trygghetskamera samt språkstärkande utbildningar i svenska språket för personalen. Sedan 2018 arbetar samtliga enheter med att utveckla bemötandet genom samtal om värdegrunden. Inom hemtjänsten finns även satsningar som bryter ensamhet och isolering, som till exempel Egentiden och Botvidsgården.

–Våra äldre ska känna sig trygga och nöjda med vården och omsorgen. Samtidigt vet vi att förändringar tar tid. Vi behöver hålla i och hålla ut. Jag hoppas att så många äldre som möjligt tar chansen att påverka och tycka till, säger Petra Oxonius.

Layout

Socialstyrelsens undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen skickas ut 9-15 mars, och kan besvaras fram till den 25 maj. Enkäten skickas ut i pappersform till äldres folkbokföringsadress. Enkäten finns också på nätet och kan där också besvaras på finska, engelska, arabiska. Resultatet presenteras i höst.

Har du frågor om undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”? Ring 031-730 31 80, vardagar kl. 8-18 eller skriva till aldreundersokning@indikator.org.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2020