Stäng meddelande

Åtgärder för att ge omsorg till medborgare med covid-19

Spridningen av coronaviruset ökar i Stockholmsområdet, och även i Botkyrkas omsorg finns nu bekräftade fall av covid-19. Idag, 9 april 2020, presenterar Botkyrka kommun ett antal åtgärder för att ge en säker vård till medborgare med covid-19 och minimera smittspridningen.

Botkyrka kommun har under veckan fått besked om bekräftade fall av coronavirusinfektion, covid-19 inom äldreomsorgen och funktionsnedsättningsomsorgen. Fokus ligger nu på att begränsa smittspridningen, ge en god och säker vård och skydda personalen.

–Det här är naturligtvis mycket beklagligt. Vi har arbetat hårt för att undvika detta och vi har hållit ut länge. Personalen följer hygienrutinerna och har skyddsutrustning att använda när det behövs, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun.

Vård ges i samråd med läkare och sjuksköterska

Boende på vård- och omsorgsboende eller på gruppbostad med konstaterad covid-19 vårdas på boendet i nära samråd med läkare och sjuksköterska. Verksamheten följer Region Stockholms förhållningsregler och begränsar antalet personer som vårdar den sjuke. Den boende vårdas i sin bostad under hela sjukdomstiden och måste vara symtomfri i två dagar innan hen får gå ut igen.

Närmast anhöriga har fått information. På grund av patientsekretessen kan inte kommunen berätta vilka boenden eller hemtjänstenheter det rör sig om. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess finns för att skydda den personliga integriteten och är en viktig förutsättning för förtroendet för vården och omsorgen. Botkyrka kommun har en anhörigstödjare som är tillgänglig för dig som vill ha stödjande samtal. Personalen får extra stöd.

Arbetet går in i en ny fas

Precis som flera andra kommuner i Stockholmsområdet räknar Botkyrka kommun med att fler fall av covid-19 kommer att konstateras. Den 6 april fanns totalt 106 konstaterade fall bland Botkyrkas invånare, 11 fall per 10 000 medborgare.

–Vårt arbete går nu tyvärr in i en ny fas. Det är ett faktum att coronaviruset finns hos oss i Botkyrka och att vi möter medborgare med konstaterad smitta inom vården och omsorgen. Nu behöver vi ta till ytterligare åtgärder för att ge en god och säker vård, minimera smittspridningen, skydda sårbara medborgare och skydda vår personal, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör.

Korttidsboende och anhöriganställningar

Botkyrka kommun har idag beslutat om följande åtgärder:

  1. Korttidsvård för medborgare med covid-19. Medborgare som har hemtjänst och stora behov av omvårdnad beviljas korttidsvård. I Botkyrka finns möjlighet att vårda medborgare med covid-19 på samma plats och därmed begränsa smittspridningen, och ge en anpassad vård.

  2. Extra stöd för medborgare med covid-19 som bor hemma. Medborgare som har hemtjänst men där personlig omvårdnad inte ingår får stöd i hemmet från hemtjänsten. En begränsad grupp ur personalen kommer att ge stöd till medborgaren för att minimera antalet personer som besöker den enskilde.

  3. Anhöriganställningar. Medborgare med hemtjänst kan få sina insatser utförda av anhörig som anställs under den tid som medborgaren är bekräftad med smitta av covid-19. Det innebär att medborgaren får allt stöd från anhörig under en tid. Därmed begränsas smittspridningen.

Åtgärderna rör medborgare som har hemtjänst eller som skrivs ut från sjukhuset. Medborgare som bor på vård- och omsorgsboende eller på boende inom funktionsnedsättningsomsorgen får vård i den egna lägenheten på boendet.

–Vi gör nu kortare utredningar för att kunna ge snabbare beslut. Vi följer utvecklingen noga och är beredda att ställa om vårt arbete där det behövs. Grunden är alltid att bryta smittvägarna och ge en säker och trygg vård och omsorg till våra medborgare. Tillsammans minskar vi smittspridningen, säger Petra Oxonius.

Den 12 mars infördes besöksförbud på vård- och omsorgsboende och ett antal åtgärder för att minimera smittspridningen inom vård och omsorg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2020