Stäng meddelande

Inget traditionellt studentfirande i länets kommunala gymnasieskolor

Studentmössa

De kommunala gymnasieskolorna i Stockholms län ställer in allt traditionellt studentfirande i form av utspring, stora samlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi. Det är följden av ett gemensamt beslut som utbildningscheferna i länet, inom Samverkan Stockholmsregionen, har fattat.

Bakgrunden är att gymnasieskolorna bedömer att ett traditionellt firande inte kan arrangeras utan risk för smittspridning av coronaviruset. Sedan den 18 mars har gymnasieskolorna haft distansundervisning i syfte att minska smittspridningen i samhället. Utöver det finns rekommendationer om att minimera sociala kontakter och förbud mot folksamlingar över 50 personer.

Det är viktigt att vi är enade i ett beslut eftersom vi även har elever från andra kommuner i Botkyrkas gymnasier och det måste vara tydligt för alla vad som gäller, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör.

Det är tråkigt att ställa in med vetskap om hur många som sett fram emot ett riktigt studentfirande. Men med de rekommendationer som finns har vi fattat ett beslut om att ställa in de traditionella studentavslutningarna, säger Lars-Gustaf Jonsson, verksamhetschef gymnasiet.

Skolorna kommer att återkomma till sina elever med hur man ska genomföra betygsutdelning för sina avgångsklasser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 april 2020