Stäng meddelande

The Good Talents, Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen i nytt partnerskap

Samarbetet ger unga i Botkyrka möjlighet att bredda sina nätverk och utveckla positiva idéer för sitt lokalsamhälle.

Samarbetet ger unga i Botkyrka möjlighet att bredda sina nätverk och utveckla positiva idéer för sitt lokalsamhälle.

Unga vuxna med kunskap om ledarskap, socialt entreprenörskap och kontakter i näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. Det är viktigt för att både enskilda personer och hela kommunen ska utvecklas i positiv riktning. Därför har Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun skrivit ett flerårigt avtal med The Good Talents.

Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen storsatsar för att stärka unga vuxna i kommunen. Avtalet med The Good Talents är det andra av två IOP:er, idéburet offentligt partnerskap, och det träder i kraft den 1 juli i år.

The Good Talents kommer bland annat att:

 • Varje år genomföra ett program i ledarskap och socialt entreprenörskap för unga i Botkyrka och även aktivt rekrytera deltagare till programmet med sikte på cirka 20 deltagare/program.
 • Ge unga från Botkyrka en plattform för att skapa aktiviteter för andra unga, med siktet inställt på minst 50 deltagare per år.
 • Erbjuda gränsöverskridande, modiga och nyskapande möten mellan unga och etablerade aktörer inom näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor.
 • Lyfta fram lokala förebilder, stötta deltagarna att utvecklas som ledare och utveckla deras förmåga at starta och driva egna projekt och utforska nya vägar till jobb.
 • Redan under våren öppna ett kontor i Botkyrkabyggens hus på Krögarvägen 4 i Fittja.

– Vi har sedan 2012 stöttat unga i Botkyrka att stärka sin tro på sig själva, bredda sina nätverk och att utveckla positiva idéer för sitt lokalsamhälle. Detta partnerskap säkerställer att vi kan fortsätta och fördjupa det arbetet, inte minst genom vårt nya kontor i Fittja som blir en samlingsplats för unga talanger och deras idéer, säger Emilia Wiik på The Good Talents.

– The Good Talents har ett väl utvecklat program och struktur för att utveckla och ta till vara på ungas potential. De är experterna, vi är möjliggörarna. Tillsammans bygger vi ett starkt lokalsamhälle och bidrar till FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen, och mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, säger Charlotte Ekfeldt, affärsutvecklingschef på det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen.

– Vi är väldigt stolta över vårt nya partnerskap med The Good Talents som är en profilsatsning på kreativitet, ledarskap och entreprenörskap för att lyfta Botkyrkas talanger och samtidigt möta Botkyrkas hållbarhetsutmaningar på innovativa sätt, säger Gustav Fridlund på Botkyrka kommun.

Fakta IOP The Good Talents, Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen:

 • Avtalet gäller från den 1 juli 2020 till och med den 30 juni 2023.
 • Finansiering:
  Botkyrka kommun betalar 600 000 kronor per år
  Botkyrkabyggen betalar 637 500 kronor per år och då ingår lokal i Fittja.
  The Good Talents egenfinansiering är 575 000 kronor per år.
 • Aktiviteter inom IOP:n utformas på ett sätt så att de följer de råd och lagar som gäller den 1 juli och så länge som risken för smittspridning av coronaviruset finns i samhället.

Kontakt:

Charlotta Lundström, pressansvarig Botkyrkabyggen: 070-162 94 43

Botkyrka kommuns pressjour, Edvard Unsgaard: 08-530 602 040

Sandra Ekman von Huth, kommunikationsansvarig, The Good Talents: 073-935 66 14

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2020