Stäng meddelande

Åtal mot före detta anställd på Björkstugan

Idag, onsdag 22 april 2020, kom åtalet mot en tidigare anställd på Björkstugan. Han åtalas för övergrepp mot 13 barn på förskolan. Botkyrka kommuns utbildningsdirektör kommenterar det så här.

– Det är naturligtvis hemskt att ta del av det som framgår av åtalet. Redan från början sa vi att alla stenar ska vändas på. Vi vill hitta svaren vi behöver för att stärka vårt skyddsnät för barnen och för att stärka vår förmåga att upptäcka och förebygga så att något sådant här aldrig ska hända igen. Detta är tyvärr en del av den processen, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör i Botkyrka kommun.

Efter det som uppdagades i början av året har Botkyrka kommun initierat tre utredningar.

  • Botkyrka kommun genomförde en intern granskning som presenterades i februari.
  • I samband med händelsen anmälde också Botkyrka sig till Skolinspektionen och denna granskning presenterades i april.
  • Slutligen har kommunen anlitat en extern granskning, en externutredning som görs av ett revisionsföretag. Denna utredning är klar i sommar.

Kommunen har förutom de tre utredningarna vidtagit ett antal omedelbara åtgärder på förskolorna i kommunen.

– Vi har tagit fram en handlingsplan för att motverka övergrepp i Botkyrkas alla förskolor. Den blev klar 12 februari och alla rektorer i förskolorna började arbeta efter den i sina förskolor. Handlingsplanen förtydligar det främjande arbetet för att förhindra övergrepp gentemot barn och beskriver både praktiskt och organisatoriskt det som varje rektor och varje personal ska ta ansvar för i den dagliga omsorgen. Fokus är på barnens trygghet och säkerhet i alla avseenden, säger Anette Älmdalen.

Den som känner behov av samtalsstöd utifrån händelsen på förskolan Björkstugan är även fortsättningsvis välkommen att höra av sig till Botkyrka kommuns samtalsmottagning för familje- och föräldrastöd på telefonnummer: 08-530 623 60.

Läs mer här om utredningarna som tillsatts och genomförts:

Kontakt
Edvard Unsgaard, pressansvarig
Telefon: 08-530 620 40

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2020