Stäng meddelande

Ny spetsskola i Hallunda med fokus på matematik och språk

Översiktsbild Hallunda-Norsborg

Översiktsbild Hallunda-Norsborg. Platsen för nya skolan kommer vara på nuvarande Borgskolans tomt, markerad i orange.

Höstterminen år 2023 får Hallunda en ny grundskola där idag Borgskolan står. Den nya skolan kommer att specialiseras på matematik, naturvetenskap och språk, men även fungera som centrum för Botkyrkas pedagogiska utveckling.

Borgskolan i Hallunda som byggdes på 70-talet är i dåligt skick och har passerat sin tekniska livslängd. Renoveringsbehoven är så omfattande och det mest hållbara alternativet är att bygga en ny och bättre skola. Utbildningsnämnden i Botkyrka kommun har därför beslutat att Borgskolan ska rivas och att man på samma tomt uppför en ny grundskola F–9 för cirka 600–800 elever. Idag har Borgskolan kapacitet för drygt 400 elever i årskurs F–6 varav cirka 40 elever i grundsärskola.

På den nya skolan planerar kommunen också för ett pedagogiskt utvecklingscentrum vilket kommer att gynna elevernas kunskapsutveckling. I planen ingår även en grundsärskola för 40–50 elever och en idrottshall som ska kunna användas även efter skoltid.

Den nya skolan ska kännetecknas av:

  • Ordning och reda
  • Framtid och vidare studier
  • Hög tilltro till elever, vårdnadshavare och personal
  • Nära kontakt med omvärlden som gymnasieskolor, universitet och högskolor, närings- och föreningsliv.

Botkyrka ska bli Sveriges bästa skolkommun. Då måste man våga satsa och ta nya grepp om skolutvecklingen. Denna spetsskola ska bli en skola som stärker hela området. Med attraktiva skolor får vi fler barnfamiljer som väljer att bo i Hallunda/Norsborg. Detta är en satsning av många som ska minska skolsegregationen och skapa mer jämlika förutsättningar för att våra barn ska lyckas i skola, säger Emanuel Ksiazkiewicz, ordförande i utbildningsnämnden Botkyrka kommun.

Utbildningsförvaltningen har påbörjat en översyn av skolstrukturen i Botkyrka för att kunna skapa nya skolor med både pedagogisk och ekonomisk hållbarhet. Bland annat att skapa större enheter och rektorsområden så att små enheter i dåligt skick kan avvecklas.

Vi ska göra vårt yttersta för att rekrytera skickliga och legitimerade lärare liksom annan personal. Skolan kommer att ha moderna lokaler och framför allt ett pedagogiskt arbetssätt med eleverna och deras lärande i fokus. Inriktningen på just matematik, naturvetenskap och språk är en viktig ingång och stämmer bra överens med vad vi har sett efterfrågas av en grundskola i området, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör i Boktyrka kommun.

Under en period kommer eleverna på Borgskolan att ha sin skolgång i fullgoda evakueringslokaler.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 maj 2020