Stäng meddelande

Nu startar bygget av nya, moderna Falkbergsskolan

Närbild på en kvinna och en pojke som står framför byggarbetsplatsens stängsel.

- Äntligen! säger rektor Anna-Lena Bergman och elevrådets ordförande Elia Furusand.

Botkyrka kommun börjar nu bygga den nya Falkbergsskolan i Tullinge. Skolan byggs på samma plats som den tidigare Falkbergsskolan och ska välkomna 450 elever i årskurserna 6-9. Målet är att få en modern, ljus och fräsch skola med lokaler som är utformade efter dagens pedagogik. Skolan ska stå klar våren 2022 och undervisningen startar hösten 2022.

­­Den nya skolan blir ett lyft för hela området. Det blir moderna och pedagogiska lokaler för att främja lärande. Här lägger vi grunden för framtidens Botkyrka och Sverige, säger utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S).


Nya Falkbergsskolan

Den gamla skolbyggnaden var i mycket dåligt skick och är till största delen riven. Matsalen och aula bevaras, rustas upp och länkas ihop med den nya skolan som byggs i två plan. På utsidan ska den nya byggnaden harmoniera med de byggnader som bevaras. Inomhusmiljön ska vara överblickbar och sakna långa korridorer. Jämfört med tidigare blir skolan mycket ljusare med stora fönster, öppna ytor och ljusa färger. Det övergripande målet är att få moderna lokaler som är utformade efter dagens pedagogik.

Skolgården blir större än tidigare och utemiljön ger nya möjligheter till aktiviteter och utomhusundervisning.

Vi strävar efter att bygga hållbart och miljövänligt. Den nya Falkbergsskolan kommer exempelvis att ha solceller på taket och energieffektiv belysning både inomhus och på skolgården, säger Stefan Dayne (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden

Hemvisten

Skolan inreds med flera så kallade hemvisten som består av flexibla lokaler med basrum för klasser, allrum, lärararbetsplatser och grupprum. Hemvistena ska ge tillhörighet och skapa trygghet hos elever och personal. Färgsättningen av hemvisterna är inspirerad av olika filmgenrer. Färgerna ska göra rummen tydliga och göra det lättare att hitta i skolan. Alla färger är i ljusa toner.

Energieffektiva och tillgängliga lokaler

Det övergripande målet är att anpassa lokalerna för modern pedagogik men de ska även vara energieffektiva och anpassade till elever och besökare med fysiska funktionsnedsättningar. Exempel på särskilda energisatsningar är att en solcellsanläggning anläggs på husets syd- och västvända takytor samt att både inomhus- och utomhusbelysningen blir mycket energieffektiv.

Fakta om skolan och bygget
 • Den nya skolan byggs i två våningar, vilket är mer yteffektivt än att ha ett plan
 • Matsal och aula bevaras. De byggs om och länkas ihop med den nya byggnaden. Det blir ett nytt kök och samtliga fönster i matsalen byts ut.
 • Skolgården blir större än tidigare. Utemiljön skapar nya möjligheter för aktiviteter såsom basket och fotboll. Gradänger gör det möjligt att ha samlingar utomhus för skolavslutning och uteundervisning. Skolgården uppfyller Boverkets rekommendation om 30 m2 skolgårdsyta/barn.
 • I skolan inreds flera så kallade hemvisten som färgsätts med olika kulörer. Hemvistena består av flexibla lokaler med basrum för klasser, allrum, lärararbetsplatser och grupprum. De ger en tillhörighet och skapar trygghet hos eleverna och personalen.
 • Färgsättningen av hemvistena är inspirerad av filmgenrer. De ska göra rummen tydliga och göra det lättare att hitta i skolan. Alla färger är i ljusa toner men färgen ger också en smutstålig yta.
 • Skolan ska vara tillgänglig även för elever med fysisk funktionsnedsättning. Bygget följer Västra Götalandsregionens riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet. Fysiska hinder tas bort från platser dit allmänheten har tillträde. Miljön blir mer tillgänglig och minskar risken för olyckor.
 • Materialval – utvändigt. Generellt fasadmaterial är tegel. Teglet ska bilda ett mönster med ljus och tegelröd sten. Nybyggnaden ska till utseendet harmoniera med befintliga sparade byggnader, det vill säga med matsalen och aulan.
 • Hållbara och moderna lokaler. Jämfört med tidigare blir skolan mycket ljusare. Det blir mycket ljusinsläpp, till exempel genom stora fönster. Lokalerna kommer att bestå av mycket öppna ytor och målas i ljusa färger.
 • Byggnaderna ska vara energieffektiva. En solcellsanläggning ska fördelas på husets syd- och västvända takytor. Det finns flera fördelar med att använda solceller: Vi gör en insats för miljön och vi bidrar till att öka andelen förnybar energi i Botkyrka och i samhället i stort.
 • Belysningen inomhus består av energieffektiva armaturer och ljuskällor. Generellt utförs belysning med armaturer för LED-armaturer i samtliga lokaler.
 • Belysningen utomhus består av energieffektivt ljus, LED-belysning och vitt ljus. Fasadbelysning ska sättas upp med 5 meters mellanrum och på ett sätt som gör att det inte bildas mörka partier vid gångstråk och utsatta fasader. Utebelysning styrs med tidkanaler och ljusgivare.
 • Den totala ytan, nybyggnad och ombyggnad är 5868 m2.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2020