Stäng meddelande

Ökad närvaro i Botkyrkas grundskolor

Lektion på Tunaskolan.

Lektion på Tunaskolan.

Ny statistik från utbildningsförvaltningen i Botkyrka visar att elevernas närvaro successivt ökat den senaste månaden. Den 4 maj var 14 procent elever frånvarande i kommunens grundskolor att jämföra med 40 procent en månad tidigare. Under hösten 2019 låg frånvaron i snitt på nio procent.

Coranapandemin har skapat oro i alla delar av samhället och så förstås även på skolorna som hela tiden varit öppna för undervisning. I Botkyrka märktes denna oro i minskad närvaro i såväl förskola som grundskola. Rapporter visade att frånvaron i slutet av mars och början av april låg mellan 60 till 15 procent beroende på grundskola.

I en ny orsaksanalys från utbildningsförvaltningen framkommer tre tydliga skäl till frånvaron: barn som själva har symptom och stannar hemma, att barnet/eleven eller någon i dess familj tillhör en riskgrupp samt att det finns en stor oro för smitta.

På skolarna i norra Botkyrka med högst frånvaro är bilden att oron varit extra stor eftersom många av eleverna bor i generationsboende med äldre människor hemma och att vårdnadshavare följer striktare restriktioner än de som Folkhälsomyndigheten kräver.

Skolarna kontaktar alltid hemmet när elever är frånvarande mer än en vecka, dessutom har vi arbetat med att få ut mer information på flera olika språk till föräldrarna, att vi saknar deras barn på skolan och att vi även aktivt arbetar med åtgärder för att minska smittspridningen, som ökad hygien och ökade utomhusaktiviteter, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör i Botkyrka kommun.

Efter påsk har närvaron successivt ökat och stabiliserats – den senaste siffran för 4 maj visar 14 procents frånvaro i Botkyrkas grundskolor. I norra Botkyrka har frånvaron minskat mest, från runt 50 procents frånvaro i början av april till 23 procent den 4 maj.

Det är glädjande att fler går till skolan idag. Vi hoppas att trenden står sig resten av terminen och att allt fler kommer till lektionerna. För de elever som av olika skäl halkat efter ordnar vi sommarskola med möjlighet att delta fysiskt i ett klassrum eller på distans, säger Anette Älmdalen.

Även förskolorna i Botkyrka har sett fler barn på plats under de senaste veckorna. Medelfrånvaron på alla förskolor ligger nu runt 50 procent – innan påsk var den mellan 60–70 procent.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2020