Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Detta gäller för studentfirandet på Botkyrkas gymnasieskolor

Bild på en kvinnlig, leende student framför en utslagen björk.

Klassvisa avslutningar och respekt för myndigheternas rekommendationer är det som gäller i år.

Botkyrka kommer inte att ordna traditionsenligt studentutspring och studentfirande vid kommunens gymnasieskolor våren 2020. Kommunen ser inte att det går att förena ett sådant arrangemang med de allmänna rekommendationer som idag finns för att förhindra smittspridning av covid-19.

Gymnasieskolornas rektorer för en dialog med elevråd för att hitta ett sätt att organisera avslutningar med betygsutdelning klassvis.

Våra studenter är sannerligen värda att firas och jag beklagar verkligen att vi inte kan genomföra en pampig avslutning! Men att riskera smittspridning är en större fråga. Därför har vi inte samlingar med mottagande av släkt och vänner, säger Lars-Gustaf Jonsson, verksamhetschef gymnasieskolan.

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Södertälje, Huddinge, Haninge och Nynäshamn) har haft en dialog och fattat liknande beslut. Det sker en samordning mellan kommunerna eftersom de flesta ungdomar som pendlar till andra kommuner åker till skolor i närliggande kommuner.

Skolans rektorer har ansvaret för att avslutningen genomförs i enlighet med rekommendationer från myndigheterna och Region Stockholm. De betyder bland annat:

  • Inte någon samling för familj och närstående utanför skolan. Även om vi har klassvisa avslutningar skulle det bli folksamlingar på fler än 50 personer,
  • Det ska gå en längre tid mellan gruppers och klassers avslutning, så att inga större grupper av människor riskerar att samlas i, utanför eller på väg till och från skolan.
  • Elev eller medarbetare med någon typ av sjukdomssymtom får inte komma till avslutningen. Gäller även den som har milda symtom.
  • Elev eller medarbetare som tillhör en riskgrupp kan inte delta avslutningen.
  • Rekommendationerna om att hålla fysiska avstånd gäller även vid avslutningen.
  • Det är viktigt att i mesta möjliga mån undvika kollektiva färdmedel.

Elever som inte kan medverka vid avslutningen på grund av sjukdom eller att de tillhör riskgrupperna, kommer att få sitt slutbetyg hemskickat om de önskar det. Det går även bra att hämta betyget på skolan vid ett senare tillfälle under ordinarie expeditionstider. Då behöver man visa upp legitimation.

Mer information

Detaljerad information kommer att ges till studenterna från respektive skola. Det är även dit man ska vända sig för att få svar på frågor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2020