Stäng meddelande

Över 1100 sökande till omsorgen i Botkyrka

Äldre kvinna med rullator i ett grönområde

Många engagerar sig för att trygga vården och omsorgen i Botkyrka kommun.

I samband med corona-epidemin har Botkyrka kommun sökt personal till omsorgen. Nu har platsannonserna stängts och antalet sökande är totalt över 1100.  

 – Jag vill rikta ett stort tack till alla som skickat in en ansökan och till alla som redan hunnit börja arbeta inom vården och omsorgen. Era insatser gör verkligen stor skillnad, säger Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

 – Det här visar att det finns ett starkt engagemang för vård och omsorg i samhället, inte minst i Botkyrka, säger omsorgsdirektör Petra Oxonius.

Antalet ansökningar fördelar sig enligt följande:

  • Externa sökanden med erfarenhet/utbildning: 331
  • Externa sökanden utan erfarenhet/utbildning: 764
  • Interna intresseanmälningar inom kommunen: 31

Botkyrka kommuns hr-specialister har med stöd av resurser från kommunledningsförvaltningen genomfört 700 telefonintervjuer och har hittills presenterat 250 kandidater med godkända referenser för vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Intervjuerna kommer att fortsätta minst ytterligare två veckor och inflödet av kandidater säkert en månad till. De som anställs får genomgå introduktion och får utbildning i hygienrutiner för att lära sig att arbeta säkert.

 – Det är såklart mycket arbete kvar, men jag bedömer att vi har ett bra utgångsläge för att kunna fortsätta ge medborgare i Botkyrka en trygg och säker omsorg, säger Åsa Olsen, HR-chef

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2020