Stäng meddelande

 Första digitala fullmäktige

Igår 28 maj genomfördes det första helt digitala fullmäktige i Botkyrka kommun i fullstor sammansättning med 75 tjänstgörande och dessutom ersättare. 

Det gick bra och det kan till och med vara så att det är det första fullmäktige någonsin i Sverige att genomföras helt digitalt i full sammansättning, säger Marcus Ekman (S), fullmäktiges ordförande.

I samband med corona-krisen har Botkyrka kommun liksom alla andra verksamheter i Sverige varit tvungna att ställa om till digitala möten. Det har även gällt fullmäktige. I mars genomfördes ett möte med ett mer begränsat antal ledamöter, 39 platser av 75 ordinarie besatta och då enbart med stöd av mötesverktyget Teams. I april genomfördes ett fullmäktige med fler deltagare, 45 stycken, också då via Teams men också med stöd av ett mötesstyrningssystem.

Nu genomfördes det första mötet med kommunfullmäktige där samtliga ledamöter och ersättare hade möjlighet att delta på distans digitalt. Vid samtliga tillfällen har kommunfullmäktiges presidium befunnit sig i sammanträdeslokalen. Ljud och bild via Teams samt information om ärende och talare har sänts ut i webbsändning.

Den nuvarande samhällssituationen har resulterat i en snabbare omställning till digitala verktyg än planerat. Organisationen har gjort fantastiska insatser för att säkra att de demokratiska processerna kan fortsätta, även om det sker genom kamera och tangentbord. Och att vi, vad vi vet, är först i Sverige med ett fullskaligt digitalt fullmäktige är ett verkligen ett bevis på det, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2020